English

Efektīva enerģija

Biedri

  • Jelgavas pilsētas dome
  • Jēkabpils pilsētas dome
  • Auces novada dome
  • Ozolnieku novada dome
  • Fortum
  • ZITC
  • NĪP
  • Biedrība “Zemgales reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

SIA „Bauskas namsaimnieks” izsludina atklātu iepirkuma konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (0)

SIA „Bauskas namsaimnieks” iz izsludinājis atklātu iepirkumu konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 13A, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. BNSD 2012/1-ERAF

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 11. jūnijs, plkst. 10:00 SIA „Bauskas namsaimnieks”, Pasta ielā 17, Bauskā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Atklātā konkursa nolikums un objekta būvdarbu apjomu saraksts atrodams pielikumā.

Dokumenti

Nolikums Buvdarbu apjomu saraksts VR-1 VR_2_3 VR_3_4 VR_5 VR_6 VR_7_8 VR_9

Komentāri

Vārds
Komentārs

Pievienojies!

Projekti