ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Atvērts INTERREG EUROPE programmas ceturtais projektu konkurss (0)

13.06.2018

Līdz 2018.gada 22.jūnijam pretendenti var iesniegt projektu pieteikumus starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma) ceturtajā projektu konkursā

Projektus iespējams iesniegt visās programmas prioritātēs:

1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas (8.7 milj. EUR atlikušais programmas finansējums);

2. Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja (18 milj. EUR atlikušais programmas finansējums);

3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni (26 milj. EUR atlikušais programmas finansējums);

4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana (21 milj. EUR atlikušais programmas finansējums).

Īpaši gaidīti projekti – atkritumu apsaimniekošanas, ūdens kvalitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.

Projektos tiek finansētas pieredzes apmaiņas aktivitātes, piemēram, studiju vizītes, peer review, darba grupas, semināri.

Programmas atbalstam var pieteikties organizācijas no visas Eiropas Savienības teritorijas, Norvēģijas un Šveices: valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Privātais sektors projektos var piedalīties ar savu finansējumu.

Projekta partnerībā jāpiedalās partneriem no vismaz trim valstīm (t.sk. no vismaz divām Eiropas Savienības dalībvalstīm).

Programmas līdzfinansējuma likme valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un to izveidotām iestādēm, kā arī pašvaldībām un to izveidotām iestādēm ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, savukārt biedrībām un nodibinājumiem 75%. Līdzfinansējums attiecīgi 15% un 25% apmērā jānodrošina projekta partneriem.

Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā. Projekti iesniedzami elektroniskā sistēmā www.iolf.eu

Programmas vadlīnijas un cita noderīga informācija pieejama Programmas tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/discover-projects/

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas Kopīgā Sekretariāta pārstāvjiem (https://www.interregeurope.eu/contact-us/?no_cache=1 ), kā arī programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā kontaktpersonu VARAM Ilgu Gruševu (ilga.gruseva@varam.gov.lv ; tālr.: 67026472).

Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=26019

Komentāri

Vārds
Komentārs

English