English

Efektīva enerģija

Biedri

  • Jelgavas pilsētas dome
  • Jēkabpils pilsētas dome
  • Auces novada dome
  • Ozolnieku novada dome
  • Fortum
  • ZITC
  • NĪP
  • Biedrība “Zemgales reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Komunikācijas plāns

Saskaņā ar ES "Inteliģenta Enerģija Eiropai" programmas projekta, kura ietvaros izveidota Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA), Granta līguma nosacījumiem, ZREA jāatspoguļo savas aktivitātes un komunikācija ar sadarbības partneriem un pakalpojumu saņēmējiem. Tāpēc kopš aģentūras darbības uzsākšanas, 2009.gada martā, ZREA par IEE projekta darbības laiku (no 2009.gada marta līdz 2012.gada maijam) savas aktivitātes atspoguļo "Komunikācijas plānā" trīs projekta darbības gadu griezumā.

IEE projektam noslēdzoties 2012.gada maijā, ZREA jāturpina iesāktās aktivitātes vismaz 5 gadus, tāpēc turpmāk, kopš 2012.gada "Komunikācijas plāns" tiek atspoguļots pa kalendāriem gadiem. 

Dokumenti

Komunikaciju plans 1 darbibas gadam Komunikaciju plans 2 darbibas gadam Komunikacijas plans 3. darbibas gadam Komunikacijas plans 2012 gadam Komunikacijas plans 2013 gadam

Atbalstītāji

Pievienojies!

Projekti