English

Efektīva enerģija

Biedri

  • Jelgavas pilsētas dome
  • Jēkabpils pilsētas dome
  • Auces novada dome
  • Ozolnieku novada dome
  • Fortum
  • ZITC
  • NĪP
  • Biedrība “Zemgales reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Citi projekti Latvijā

Ventspilī atklāta pirmā ar ERAF atbalstu renovētā daudzdzīvokļu māja Latvijā

Piektdien, 23.oktobrī, plkst. 11:00 Ventspilī, Brīvības ielā 33/35 notika svinīgs pasākums, kura laikā tika atklāta pirmā renovētā māja ERAF aktivitātes „„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros Latvijā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks ir gandarīts, ka tieši Ventspilī ar ERAF līdzfinansējuma palīdzību īstenots pirmais daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Latvijā. „Apsveicu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 33/35 iedzīvotājus un arī mājas apsaimniekotāju - pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" - ar mājas renovācijas pabeigšanu! Priecājos, ka ventspilnieki ir sadzirdējuši mūsu teikto un sapratuši, ka ēku energoefektivitātes paaugstināšana ir laba iespēja, kā pat par 20 - 30% samazināt mājsaimniecību ikmēneša tēriņus par patērēto siltumenerģiju, līdz ar to ietaupot savu naudu, kas ir īpaši svarīgi esošajos ekonomiskajos apstākļos. Kopš 2008.gada jūnija Ventspils daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem ir pieejams arī Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai - dzīvojamo māju energoauditam un māju renovācijai. Uz šo brīdi esam jau atbalstījuši 79 iesniegumus palīdzības saņemšanai energoaudita veikšanai un 11 - renovācijas darbiem energoefektivitātes paaugstināšanai, bet deviņām dzīvojamajām mājām pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu māju siltināšanas darbiem energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros." atzīmē Ošenieks.

Savukārt Brīvības ielas 33/35 iedzīvotāju pārstāve Ilze Meiere uzskata: „Mūsu, mājas Ventspilī, Brīvības ielā 33/35 iedzīvotāju, ieguvums ir divējāds - gan estētisks, gan praktisks. Estētiski ieguvusi, protams, ir visa pilsēta, un ventspilnieki mūsu māju jau paguvuši padarīt par apskates objektu, savu brīvdienu pastaigu maršrutos ieplānojot mūsu mājas apskati. Praktiskie ieguvumi - ja iepriekš mūsu maksājums par siltumu bija viens no augstākajiem pilsētā, bet radiatori pat mājas vidusdaļā tikai remdeni, nerunājot par ēkas galu dzīvokļiem, kuri bija grūti apdzīvojami, tad šogad apkuri varējām pieslēgt vēlu, bet tagad, kad tā ir pieslēgta, radiatori ir karsti! Protams, ceram, ka veiktie energoefektivitātes pasākumi samazinās mūsu maksājumus par siltumu par solītajiem 30%."

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors Valdis Blome izteica patiesu prieku piedalīties pirmās ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu renovētās mājas atklāšanā. „Ventspils bija pirmā, no kuras tika iesniegts projekta iesniegums ERAF līdzfinansējuma saņemšanai, parakstīts līgums un arī pirmā, kur noslēdzies mājas renovācijas process. Man ir liels gandarījums, ka tieši ventspilnieki pierādīja, ka dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldībai un aģentūrai, sadarbojoties ir iespējams īstenot šādu projektu," sacīja Blome.

Renovācijas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Brīvības ielā 33/35 tika uzsākti šā gada 16. augustā. Saskaņā ar noslēgto līgumu 1961.gadā celtajai mājai tika veikta ārsienu, bēniņu pārseguma un pagraba cokola siltināšana, kā arī siltumapgādes sistēmas renovācija, t.i., cauruļvadu siltināšana un karstā ūdens regulatora nomaiņa uz elektroniski vadāmu ar temperatūras pazeminājumu pielietošanu. Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējuma apmērs šim projektam ir 26 713,94 lati.

Mājas apsaimniekotājs SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" šobrīd pavisam apsaimnieko 176 dzīvojamās mājas, no kurām 108 pieslēgtas pilsētas centralizētajai apkurei.

ERAF Aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" iesniegusi kopumā projektu iesniegumus par 6 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, no tiem mājai Brīvības ielā 33/35 renovācijas process jau noslēdzies. Trīs projektu iesniegumi ir apstiprināti un renovācijas darbi tiks uzsākti 2010.gada pavasarī, savukārt divi projektu iesniegumi pašlaik tiek izvērtēti. Vēl trīs māju dzīvokļu īpašnieki ir piekrituši māju renovācijai un tiek gatavoti projektu iesniegumi ar mērķi piesaistīt ERAF līdzfinansējumu.

Par aktivitāti

Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 lati. Kopumā piecās atlases kārtās iesniegti 78 projektu pieteikumi. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 56 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās četrās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi desmit līgumus ar sešām pilnvarotajām personām.

Aktivitātes ietvaros pirmajās piecās kārtās aģentūra no Ventspils ir saņēmusi 9  projektu iesniegumus. Pirmajās četrās kārtās iesniegtie 8 projektu iesniegumi ir apstiprināti, kā arī ir noslēgts viens līgums par ERAF līdzfinansējuma piesaisti mājas Brīvības ielā 33/35 renovācijai.

Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.gov.lv. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter - twitter.com/siltinam.

636 01180, marketings@ventspils.gov.lv, www.ventspils.lv , twitter.com/siltinam

Atklāta pirmā par ES struktūrfondu līdzekļiem siltinātā māja Rīgā

Š.g. 3.decembrī tika atklāta pirmā renovētā daudzdzīvokļu māja Rīgā - Dzelzavas ielā 84, kurai tika piesaistīts ES struktūrfondu līdzfinansējums (programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros). ĪKS „Bāka -2" š.g. 27.augustā noslēdza divus līgumus par ERAF līdzfinansējuma piesaisti 74 627,91 latu apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Dzelzavas ielā 97 un Dzelzavas ielā 84, renovācijai. Būvniecības darbi abās mājās tika uzsāki š.g. 11.septembrī. Abas ir 464.sērijas tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kuras būvētas laika posmā no 1976. un 1978. gadam. Siltumenerģijas patēriņš Dzelzavas ielā 97 mājā ir 136,68 kWh/m2 gadā un plānots, ka pēc darbu veikšanas siltumenerģijas ietaupījums būs līdz 44,28 %. Attiecīgi, Dzelzavas ielā 84 - 173,79 kWh/m2 un 28,67 %. Ekonomikas ministrs Artis Kampars mājas atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka Labo piemēru prakse strādā. „Cilvēku pašu acīm redzētais un no kaimiņiem dzirdētais par ēku siltināšanas efektu spēj pārliecināt pat visskeptiskākos iedzīvotājus. Par to liecina arī fakts, ka tajās pilsētās, kur jau iepriekšējos gados ar pašvaldību atbalstu tika īstenota ēku renovācija un siltināšana, iedzīvotāju aktivitāte ir krietni lielāka - piemēram, no Valmieras saņemti visvairāk - 30 - projektu pieteikumi. Es ceru, ka šī pirmā Rīgā renovētā ēka būs labs piemērs apkārtējo māju iedzīvotājiem un rosinās arī viņus apvienoties un pieteikties Eiropas fondu līdzfinansējuma saņemšanai savas mājas renovācijai," uzsvēra. A. Kampars. Tāpat ministrs aicināja iedzīvotājus nekavēties ar lēmumu pieņemšanu, jo programmā pieejamie līdzekļi nav bezgalīgi un visām daudzdzīvokļu mājām, kuras kvalificējas atbalstam šajā programmā, līdzfinansējums nepietiks. Pasākumā piedalījās arī Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs - „Ļoti gribētos cerēt, ka šī renovētā ēka Dzelzavas ielā izrādīsies lipīgs piemērs un daudziem, kuri vēl šaubās, kalpos par nepieciešamo grūdienu izvēles izdarīšanai. Eiropas Savienības līdzekļu pieejamība māju siltināšanai ir vienreizēja iespēja ne tikai uzlabot pašiem savu dzīves kvalitāti, bet arī piedalīties valsts ekonomikas sildīšanā. Ir saprotama cilvēku piesardzība jautājumos, kas saistās ar jebkādiem papildus izdevumiem. Taču šodien mēs redzam - tas noteikti atmaksāsies, par ko liecinās šīs mājas iedzīvotāju turpmāk saņemtie apkures rēķini. "

Abās ēkās tika veikta fasāžu sienu, kā arī pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu nomaiņa un logu aiļu izolācija un vējtvera durvju nomaiņa uz jaunām durvīm koptelpās.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzelzavas ielā 84 dzīvokļa īpašniece Leontīne Lukjaņeca izteica gandarījumu par paveikto mājas renovācijas gaitā. „Esmu patīkami pārsteigta par sasniegto rezultātu. Ja iepriekš, citā gadā šajā laikā dzīvoklī bija vēsi, tad tagad ir komfortabli un siltumenerģijas patēriņš ir minimāls. Arī ēkas ārējais izskats ir estētiski pievilcīgāks. Patīkami dzīvot sakārtotā vidē."

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors V.Blome prognozēja, ka, ņemot vērā augošo sabiedrības un mediju interesi, šo māju iedzīvotāji  un S. Sidorko kungs turpmāk būs ļoti populāri - citu ēku iemītnieki gribēs iepazīties  ar  renovācijas rezultātiem. "Aģentūras darbinieki, popularizējot renovāciju, izmanto piemērus, kur ēku siltināšana Latvijā veikta par pašu iedzīvotāju līdzekļiem. Lai novērtētu,  kāds būtu bijis ietaupījums, ja puse no renovācijas darbiem tiktu segta no Eiropas naudas, tiek izmantota simulācija. Šī informācija par teorētiski iespējamo ietaupījumu tika sniegta interesentiem. Tomēr cilvēka dabā ir ticēt kaut kam "taustāmam" un acīm redzamam. Tagad ir iespēja salīdzināt reālu  apkures rēķinu pirms renovācijas ar reālu apkures rēķinu, kam pieskaitīti renovācijas izdevumi.  Šāds piemērs mums tagad ir arī Rīgā." atzīmēja V. Blome.

Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.gov.lv .

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija E.Virzas ielā 23 , Iecava

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu un ar ZREA konsultatīvo atbalstu namu apsaimniekotājs SIA «DzKS» 2011.gadā realizēja daudzdzīvokļu ēkas E.Virzas ielā 23, Iecavā, renovāciju. Projekta kopējais budžets 53 734,40 LVL, t.sk., 26 867.20 LVL ERAF līdzfinansējums.

Ēkas renovācijas procesā, ēkā tika veikts pilns renovācijas pasākumu komplekts:

- Atjaunots jumta segums;

- Nosiltinātas mājas sienas, jumts, bēniņi un pagrabs;

-  Nomainītas koplietošanas telpu durvis un logi gan kāpņu telpā, gan divos dzīvokļos;

-  Ierīkota jauna apkures sistēma;

 - Atjaunotas ēkas koka konstrukcijas un ventilācijas skursteņi;

- Veikta arī aukstā ūdensvada maiņu, kas gan neietilpst attiecināmajās izmaksās, tas katram dzīvoklim izmaksāja ap 70-80 latus.

Projektu realizēja: ģenerāluzņēmējs AS «DHB», apakšuzņēmēji

Kredīts uz 10 gadiem, 1 dzīvokļu īpašnieka kredītmaksājums: vid. 25 LVL/mēn.

Atbalstītāji

Pievienojies!

Projekti