ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Noslēdzies “KeepWarm” projekta ceturtais apmācību bloks centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem par vadības jautājumiem.

02.04.2019

Ceturtais apmācību bloks norisinājās ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966) ietvaros, laika posmā no 2019.gada 26.-27.martam gan lekciju, gan mācību ekskursijas veidā, Jelgavā. Šīs apmācības bija veltītas tēmai: “Vadības jautājumi”.

 

Kopumā apmācību lekcijās un ekskursijā divās dienās Jelgavā piedalījās 24 cilvēki, bet mācību ekskursijā uz “Fortum Jelgava” koģenerācijas staciju piedalījās 19 cilvēki. Kopā īstenotas 13 apmācību stundas. Mācību dalībnieku vidū bija ZREA izvēlēto siltumapgādes pilot uzņēmumu darbinieki, kā arī citu siltumapgādes uzņēmumu darbinieki, ar enerģētikas nozari saistītu citu uzņēmumu pārstāvji. Lekciju apakš tēmas tika izvēlētas, aptaujājot pilot uzņēmumus.

 

Pirmajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 6 lekcijas:

1. Par “Pasākumu identificēšanu uzņēmuma pievilcīguma palielināšanai gala patērētāju acīs, ciešā mijiedarbībā ar gala patērētājiem un valsts iestādēm AS “Latvenergo” pieredzi” stāstīja AS “Latvenergo” Energoefektivitātes daļas projektu vadītājs Edgars Korsaks-Mills;

2. Par “SIA “Liepājas enerģija” vadības pieredzi (uzņēmuma tēla veidošana, sadarbība ar klientiem un iestādēm, sabiedriskās attiecības – klientu noturēšanai un piesaistei, komunikācija ar klientiem, līgumu slēgšana ar piegādātājiem)” stāstīja SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons;

3. Praktiskas lekcijas / treniņus par “Komunikāciju ar esošu un potenciālu Klientu. Jaunu Klientu piesaisti” vadīja SIA “Komercizglītības centrs” biznesa trenere Velga Čaikovska;

4. Par “SIA “Fortum Jelgava” pieredzi (uzņēmuma tēla veidošana, sadarbība ar klientiem un iestādēm, sabiedriskās attiecības – klientu noturēšanai un piesaistei, komunikācija ar klientiem)” stāstīja SIA “Fortum Jelgava” pārdošanas vadītājs Valdis Rieksts-Riekstiņš.

 

Otrajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās informāciju par KeepWarm projekta aktivitātēm un augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 3 lekcijas:

1. Par ES “Horizon 2020” programmas projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošanu Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Keep Warm) aktivitātēm Latvijā un iespējamiem ieguvumiem Latvijas siltumapgādes uzņēmumiem” stāstīja ZREA direktores administratīvā asistente un projektu vadītāja Signe Mārtiņkrista;

2. Par “Alternatīvas biomasas iegādes metodēm / iespējām” stāstīja AS “Baltpool” pārstāvis Latvijā Jānis Krastiņš;

3. Par “ SIA “Dobeles enerģija” vadības pieredzi (uzņēmuma tēla veidošana, sadarbība ar klientiem un iestādēm, sabiedriskās attiecības – klientu noturēšanai un piesaistei, komunikācija ar klientiem, līgumu slēgšana ar piegādātājiem)” stāstīja SIA “Dobeles enerģija” valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozoliņš;

4. Par “Nepieciešamiem līguma noteikumiem, lai nodrošinātu raitu biomasas piegādi – SIA “Fortum Jelgava” pieredzi” stāstīja SIA “Fortum Latvia” biomasas koģenerācijas procesa un Iepirkumu vadītājs Kristaps Knesis.

 

Otrās apmācību dienas noslēgumā dalībniekiem bija iespēja viesoties SIA “Fortum Jelgava” koģenerācijas stacijā, lai noklausītos īsu stāstu par uzņēmuma darbības 10 gadu pieredzi, kā arī piedalīties koģenerācijas stacijas apskatē, ko vadīja SIA “Fortum Jelgava” komunikācijas vadītāja Guntra Matisa un ražošanas vadītājs Aigars Upelnieks. Informācija par SIA “Fortum Jelgava” pieredzi angļu val. pieejama šeit .

 

Pielikumā pievienotas prezentācijas par visām augstāk minētajām tēmām.

 

Vairāk informācija par KeepWarm projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā: www.KeepWarmEurope.eu un twitter kontā @KeepWarm_EU

 

Piektais apmācību bloks par finansiālajiem jautājumiem centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem plānots 2019.gada 24. - 25.aprīlī, Jelgavā, Zemgales Reģiona Kompetenču Attīstības Centrā, Svētes ielā 33, bet 26.aprīlī plānota arī mācību ekskursija. Sīkāka informācija par to vēl sekos.

 

Attēlu galerija

Dokumenti

Latvenergo Liepajas Energija Fortum Jelgava Komunikacija un klienti Par KeepWarm proj aktivitatem Baltbool skeldas birza Baltpool Tirdzniecinbas kartiba Dobeles Energija Fortum Jelgava ligumu nosacijumi
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English