ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Noslēgusies “KeepWarm” projekta piektā apmācību bloka pirmā daļa centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem par finanšu jautājumiem.

30.04.2019

Piektā apmācību bloka pirmā daļa norisinājās ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966) ietvaros, laika posmā no 2019.gada 24.-25.aprīlim gan lekciju, gan mācību ekskursijas veidā, Jelgavā. Šīs apmācības bija veltītas tēmai: “Finanšu jautājumi”.

 

Kopumā apmācību lekcijās piedalījās 14 cilvēki, bet mācību ekskursijā uz SIA “Liepājas Enerģija” koģenerācijas staciju piedalījās 12 cilvēki. Kopā īstenotas 14 apmācību stundas. Mācību dalībnieku vidū bija ZREA izvēlēto siltumapgādes pilot uzņēmumu darbinieki, kā arī citu siltumapgādes uzņēmumu darbinieki.

 

Pirmajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 6 lekcijas:


1. “Infrastruktūras projektu finansējuma alternatīvas un Publiskā un Privātā Partnerība” – lektors: BaltCap Infrastruktūras Fonda Investīciju direktors Matīss Paegle;


2. “SIA “Talsu Bio-Enerģija” pieredze: saules enerģija & CSA /siltumtīkli; finansējuma piesaiste (Altum grants).” – lektors: SIA “Talsu Bio-Energģija” projektu vadītājs Jānis Zomerfelds;


3. “SIA “Ventspils siltums” pieredze: NAIK reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī” – lektors: SIA “Ventspils Siltums” valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris;


4. “Investīciju projektu ekonomiskais izvērtējums” – lektors: RTU profesors Gatis Bažbauers.


Otrajā apmācību dienā dalībniekiem bija iespēja viesoties SIA “Liepājas Enerģija” biomasas koģenerācijas stacijā, Liepājā, lai noklausītos pieredzes stāstu par uzņēmuma darbību, kā arī piedalītos koģenerācijas stacijas apskatē, ko vadīja SIA “Liepājas Enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons un laboratorijas apskatē, ko vadīja SIA “Liepājas Enerģija” Vides un darba aizsardzības inženiere Gunta Zaldeniece.


Pielikumā pievienotas prezentācijas par visām augstāk minētajām tēmām.


Vairāk informācija par KeepWarm projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā: www.KeepWarmEurope.eu un twitter kontā @KeepWarm_EU


Projekta noslēdzošās lekcijas piektā apmācību bloka par finansiālajiem jautājumiem centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem ietvaros plānotas 2019.gada 15.maijā (Biznesa plānu izstrāde, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde) Jelgavā, Zemgales Reģiona Kompetenču Attīstības Centrā, Svētes ielā 33, bet 16.maijā plānota mācību ekskursija uz SIA “Salaspils Siltums”, lai iepazītos ar vērienīgu saules kolektoru projekta realizāciju, ko plānots iekļaut uzņēmuma centralizētās siltumapgādes sistēmā. Informācija par to vēl sekos.

 

Attēlu galerija

Dokumenti

BaltCap Infrastrukturas projekti Talsu bioenergijas pieredze NAIK regeneracijas iekartu izbuve Ventspili Investiciju proj ekonomiskais izvertejums
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English