Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam Zemgalē

ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas mobilitātes projekts „Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam Zemgalē"