English

Efektīva enerģija

Biedri

  • Jelgavas pilsētas dome
  • Jēkabpils pilsētas dome
  • Auces novada dome
  • Ozolnieku novada dome
  • Fortum
  • ZITC
  • NĪP
  • Biedrība “Zemgales reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Kopsavilkums par programmu

Kopsavilkums par programmu

 

Par daudzdzīvokļu ēku  siltināšanas programmu

Piedāvājam iepazīties ar 2016.g. marta informāciju no Altum:

 

http://www.slideshare.net/siltinam/jaunais-es-fondu-ldzfinansjuma-modelis-daudzdzvoku-mju-renovcijai-t-ievieana;

 

https://em.gov.lv/lv/es_fondi/atbalsta_pasakumi_2014_2020/veicinat_energoefektivitates_paaugstinasanu_dzivojamas_ekas/

 

 

 

Pievienojies!

Projekti