English

Efektīva enerģija

Biedri

  • Jelgavas pilsētas dome
  • Jēkabpils pilsētas dome
  • Auces novada dome
  • Ozolnieku novada dome
  • Fortum
  • ZITC
  • NĪP
  • Biedrība “Zemgales reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

MK noteikumi

MK noteikumi

 

2016.g. 15.martā apstiprināti MK noteikumi par daudzdzīvokļu ēku siltināšanu

 

Iepazīties ar MK noteikumiem var šeit http://likumi.lv/ta/id/281323-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu

 

 

Sīkāks apraksts no Ekonomikas Ministrijas par šo atbalstu daudzdzīvokļu ēku siltināšanai

https://em.gov.lv/lv/es_fondi/atbalsta_pasakumi_2014_2020/veicinat_energoefektivitates_paaugstinasanu_dzivojamas_ekas/

 

 

 

 

Atbalstītāji

Pievienojies!

Projekti