ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Informatīvs seminārs par KPFI atklāta projektu konkursu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta" (0)

03.07.2013

‘2013.gada 4.jūlijā plkst.13:00, VARAM lielajā zālē (Peldu iela 25, Rīga, 409.telpa) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina  komersantus, kultūras institūcijas, izglītības un ārstniecības iestādes uz informatīvo semināru par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” (turpmāk - konkurss).

Konkursa ietvaros projektu pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 22.augustam. 

Semināra laikā VARAM un Latvijas Vides investīciju fonda pārstāvji sniegs prezentācijas un atbildēs uz ieinteresēto personu jautājumiem par konkursa nolikuma pamatnosacījumiem, aprēķinu metodiku un projektu īstenošanas nosacījumiem.

Lai piedalītos seminārā un saņemtu izdales materiālus, iepriekš jāpiesakās, norādot vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pasta adresi un semināra nosaukumu, līdz 2013.g.ada 3.jūlijam, nosūtot e-pastu uz adresi: razosana_kpfi@varam.gov.lv

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Konkursa trešās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums 13 607 602 latu apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

  • komersantiem - 50 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
  • izglītības iestādēm un kultūras institūcijām - 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
  • ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai ir ievietotas Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.


Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Komentāri

Vārds
Komentārs

English