ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Izsludināts KPFI programmas konkurss pieteikumu iesniegšanai līdz 03.07.2013. līdzfinansējuma saņemšanai publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai (0)

04.06.2013

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pašvaldības, to iestādes un to komersantus iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai.

Atbalsts pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansēto projektu atklāta konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” otrās kārtas ietvaros.

Projekta iesniegumus var iesniegt no 3. jūnija līdz š.g. 3.jūlijam (ieskaitot).

Lai sniegtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem informāciju par konkursa nosacījumiem, kā arī atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem, VARAM 2013.gada 11.jūnijā organizēs semināru. Pieteikumus dalībai seminārā lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresei kpfi_gaismas@varam.gov.lv

Šī konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 1 127 851, 40 latu, kur vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 15 000 latu un maksimālais – 1 000 000 LVL. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Par vienu un to pašu apgaismojuma infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Lai pretendētu uz KPFI atbalstu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai, projekta iesniedzēja bilancē ir jābūt apgaismojuma infrastruktūrai:

  • kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā, kas atbilstoši MK noteikumos Nr.408 lietotiem terminiem ir publiskai lietošanai paredzētas teritorijas, kas atrodas pašvaldības īpašumā;
  • ar kuru nodrošina pašvaldības autonomas funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām;
  • kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes.

 Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1. Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;

2. Jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana;

3. Gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni iegāde un uzstādīšana tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;

4. Pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm.

5. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija.

Projekta iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:30 Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā Rīgā, vai nosūtot pa pastu: SIA „Vides investīciju fonds”, Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, LV-1010, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: kpfigaismas@lvif.gov.lv

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu aicinām sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfigaismas@lvif.gov.lv

Pirms jautājumu uzdošanas vēlams iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un biežāk uzdotiem jautājumiem.

Informācija no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (www.varam.gov.lv).

Komentāri

Vārds
Komentārs

English