ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Konsultatīvā padome

2009. gada 23. aprīlī pie ZREA tika izveidota „Energoapgādes ekspertu konsultatīvā padome” (turpmāk konsultatīvā padome). Konsultatīvā padome šobrīd darbojas deviņu cilvēku sastāvā. Konsultatīvās padomes sastāvs izvēlēts, ņemot vērā gan nozaru pārstāvniecību, gan reģionālo principu.

2013.gada 7.februāra valdes sēdē tika apstiprināts šāds ZREA Konsultatīvās padomes sastāvs:

Ilmārs Rūsis – SIA „Bauskas siltums” valdes priekšsēdētājs, konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;

Aldis Greķis – RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta docents, konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Maija Rubīna – Rīgas enerģētikas aģentūras direktore;

Silvija Štrausa – LLU profesore;

Gatis Bažbauers – RTU profesors;

Armands Rancāns – SIA 'Auces komunālie pakalpojumi"valdes priekšsēdētājs;

Oļegs Dubiņins – SIA 'Jēkabpils siltums' valdes loceklis, inženieris;

Uldis Eglītis – SIA 'Tukuma nami' valdes priekšsēdētājs, LNPAA padomes loceklis;

Aivars Āboliņš – Kronvalda ielas 5 daudzdzīvokļu mājas, Jelgavā, mājas vecākais un  dzīvokļu īpašnieku pārstāvis.

Konsultatīvā padomē ir pārstāvēti gan mācību spēki un namu apsaimniekotāji, gan siltuma ražotāji un dzīvokļu īpašnieki, gan arī otra enerģētikas aģentūra Latvijā.

Konsultatīvā padome darbības pamatā ir pašiniciatīvas princips, dalība tajā netiek atmaksāta.

English