ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Eiropas Sociālā Fonda projekta noslēguma seminārs Jēkabpilī 2014.gada 13.jūnijā

18.06.2014

2014.gada 13.jūnijā Jēkabpilī norisinājās biedrības „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras” organizētais noslēguma seminārs par „Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveides iespējām un elektromobiļu pielietojumu” Eiropas Sociālā Fonda projekta (ESF) ietvaros.

Semināra mērķis bija izsmeļošas informācijas sniegšana par ESF projekta – „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125) īstenotajām aktivitātēm 10 mēnešu garumā (no 01.09.2013. līdz 30.06.2014.) – par ZREA darbinieku un biedru un sadarbības partneru kapacitātes stiprināšanu (apmācības), par Zemgales reģiona pašvaldību auto parku izpētes rezultātiem, par Igaunijas un Lietuvas pieredzi, par elektromobiļu un to uzlādes tehniskajiem risinājumiem, izmantošanas priekšrocībām un ierobežojumiem.

Apmeklētāji no ESF projekta vadītājas S.Vīlipas un eksperta A.Berga, kā arī pieaicinātajiem sadarbības partneriem no SIA „Blue Shock Bike” un SIA „Impresso” ieguva detalizētu informāciju par:

-          īstenoto ESF projektu „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē”;

-          priekšlikumiem iespējamam inovatīvam publiskā pakalpojuma piedāvājumam – elektromobiļu uzlādes punktu izveidei;

-          mazsvara elektriskiem transportlīdzekļiem un to uzlādi;

-          lēngaitas elektromobiļiem un to uzlādi;

-          ātrgaitas elektromobiļiem un to uzlādi.

Semināra ietvaros tika piedāvāta elektromobiļu uzlādes risinājumu un elektromobiļu izmantošanas demonstrēšana, kā arī iespēja izmēģināt elektromobiļus un elektro velosipēdu.

Pielikumā: detalizēta informācija (prezentācijas) par ESF projekta īstenotajām aktivitātēm un rezultātiem.

Attēlu galerija

Dokumenti

ESF projekts Priekslikumi uzladei Mazsvara emobili Lengaitas emobili Atrgaitas emobili
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English