ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Gala ziņojums par Zemgales reģiona pašvaldību autotransporta parku,tā izmantošanas pētījuma rezultātiem

03.03.2014

 ESF projekta ietvaros „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra - izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121/125), 2013.gada oktobrī - novembrī norisinājās Zemgales reģiona pašvaldību, to iestāžu aptauja par to autoparkiem-rīcībā esošajām auto mašīnām, to skaitu, ikdienas nobraukumiem, ar mērķi, uz iegūtās informācijas pamata, sniegt priekšlikumus pašvaldībām ar fosilo degvielu darbināmo transporta līdzekļu aizstāšanai ar bateriju elektromobiļiem un to uzlādes infrastruktūras izveidei.

 ZREA elektromobiļu eksperts, balstoties uz saņemto aptaujas anketu rezultātiem no 18 Zemgales reģiona pašvaldībām, 2 uzņēmumiem un 1 biedrības, izstrādājis Gala ziņojumu par Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību autotransporta parku  un tā izmantošanas pētījuma rezultātiem – t.sk. ieteikumus par elektromobiļu ātrās uzlādes infrastruktūras  izveidi – ģeogrāfisko izvietojumu Zemgales reģionā.

 Pielikumā ziņojums.

 

Dokumenti

Gala zinojums
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English