ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Energoefektivitātes līgumu izmantošana lielai daļai sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanai ir izdevīga

18.03.2016

Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” īstenotā Eiropas Savienības finansētā EnPC-INTRANS projekta ietvaros valsts un pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai, ja nav pieejams savs, banku vai subsīdiju finansējums, tiek rekomendēti trīs piemēroti biznesa modeļi sabiedrisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.

Vissvarīgākais energoefektivitātes līgumu (EEL) elements ir garantētais enerģijas ietaupījums, kas ir saistīts ar visu projekta izdevumu segšanu no gūtā ietaupījuma. Lai stiprinātu kapacitāti Eiropas EEL jomā, deviņu EnPC-INTRANS projektā ("Energoefektivitātes līgumu kapacitātes stiprināšana Eiropas pārejas stadijā esošajos tirgos") i iesaistīto valstu partneri (Horvātija, Vācija, Grieķija, Latvija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija un Ukraina) ir izpētījuši Eiropas tirgu, aptaujājuši ieinteresētās personas un publicējuši pētījuma rezultātus - "Pielāgotie energoefektivitātes līgumu biznesa modeļi valsts/pašvaldību sektorā EnPC-INTRANS partnervalstīs". Sadarbības partneri identificējuši trīs atšķirīgus EEL biznesa modeļus, kas izrādījušies veiksmīgi ēkās, ko raksturo dažādi remontdarbu un energoefektivitātes uzlabošanas nepieciešamības līmeņi. Visi modeļi balstās uz refinansēšanas izmaksu ietaupījumu, bet tajos iekļauto pasākumu un saistīto risku apjoms, izmaksas un līguma ilgumi ir ļoti atšķirīgi.

Šie trīs biznesa modeļi piedāvā plašu EEL izmantošanu, piemērojoties īpašajiem ēku apstākļiem un valstī pastāvošajam juridiskajam regulējumam, ekonomiskajiem un administratīvajiem pamatnosacījumiem. Šī iemesla dēļ projekta partneri analizēja būtiskākos šķēršļus, kā arī pastāvošos stimulus. Kā galvenie šķēršļi minēti:

- spēkā esošie publisko iepirkumu un grāmatvedības noteikumi valsts /pašvaldību iestādēm,

- izpratnes trūkums par EEL koncepciju,

- smagnējs lēmumu pieņemšanas process valsts/pašvaldību pārvaldes iestādēs,

- pieredzes trūkums bāzes scenārija patēriņa aprēķināšanā.

Savukārt politiskā apņemšanās veicināt energoefektivitāti, ar energoefektivitāti saistītie speciālie likumi un esošie sabiedrisko ēku standarti ir ļoti noderīgi stimuli EEL projektu īstenošanai.

Projekta partneri izmantos apkopotās zināšanas turpmākām kvalifikācijas uzlabošanas aktivitātēm. Pētījumu, kā arī papildu informāciju par projektu iespējams lejupielādēt vietnē www.enpc-intrans.eu

EnPC-INTRANS saņem finansējumu no Horizon 2020 Eiropas Savienības Izpētes un Inovāciju programmas Granta līguma Nr. 649639 ietvaros.

Sīkāk par trīs EEL biznesa modeļiem, skatīt pielikumā.

Attēlu galerija

Dokumenti

EEL modeli
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English