ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

2020.gada 6.novembrī notika attālinātā tikšanās starp Latvijas un Austrijas centralizētās siltumapgādes sistēmām, kas iesaistītas KeepWarm projektā kā pilotsistēmas

10.11.2020

Šī bija Latvijas  Iedvesmas pasākumu (Inspire Event) noslēdzošā -  otrā daļa, ko organizēja KeepWarm partneris Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA) - Austrijas partneru pieredzes apmaiņas brauciens uz Latviju tika aizstāts virtuālā formā ar trīs videofilmu pārraidi un tiešsaistes diskusiju par Latvijas  centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem. ZREA Iedvesmas pasākumu pirmā daļa - 4 tiešsaistes semināri notika 2020. gada jūnijā.

 

Twinning programmas jeb sadraudzības/pieredzes apmaiņas programmas realizācija starp Latvijas un Austrijas centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem sākās jau 2020. gada janvārī, kad delegācija no Latvijas apmeklēja Austrijas partnerus - piedaloties 6.Centrāleiropas Biomasas konferencē un KeepWarm seminārā Grācā un apmeklējot vairākus centralizētās siltumapgādes uzņēmumus, piemēram, Eibisvaldē (Eibiswald), kur delegāti apmeklēja pilnīgi jaunu biomasas/saules kolektoru katlumāju.

 

Lai gan labākais un efektīvākais pieredzes apmaiņas veids ir "redzēt un aptaustīt" lietas klātienē, ZREA uzņēmās izaicinājumu un sagatavoja "virtuālo pieredzes apmaiņu" - 2020.gada septembrī, tika organizēta 3 centralizētās siltumapgādes uzņēmumu filmēšana: par KeepWarm projektā iesaistītajiem centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem SIA "Jēkabpils Siltums" un SIA "Auces komunālie pakalpojumi", un par vērienīgi modernizēto centralizētās siltumapgādes uzņēmumu SIA "Salaspils Siltums". Šā procesa rezultāts tika nodots Twinning programmas Austrijas partneriem 2020.gada oktobra beigās. Katrā video ir vispārīga informācija par centralizētās siltumapgādes sistēmu, to realizētajām un plānotajām darbībām centralizētās siltumapgādes sistēmu modernizācijā.

2020.gada 6.novembrī - KeepWarm Twinnng programmas partneri: centralizētās siltumapgādes uzņēmumi no Eibisvaldes un Jēkabpils, no Ligist un Auces tikās virtuāli. Virtuālā sanāksme notika, pulcējot 11 dalībniekus no Austrijas un Latvijas. Tikšanās sākumā KeepWarm projekta partneri ZREA un Lk Steiermark iepazīstināja ar abām delegācijām un pārskatīja pašreizējo sadarbību starp centralizētās siltumapgādes pilotsistēmām. ZREA īsi pastāstīja par video filmēšanas procesu. Sanāksmes būtiskākā daļa bija jautājumu - atbilžu daļa, kur sākotnēji Latvijas centralizētās siltumapgādes uzņēmumi sniedza savas atbildes Austrijas partneriem, kam sekoja diskusija par centralizētās siltumapgādes sistēmu modernizācijas procesu un iespējām abās valstīs. Tikšanās noslēgumā abas daļas atzina, ka sadarbība starp Latvijas un Austrijas centralizētās siltumapgādes sistēmām KeepWarm projektā ir ļoti vērtīga un noderīga.

 

Zemāk apskatāmi video stāsti par centralizētās siltumapgādes sistēmu modernizēšanas pieredzi un plāniem no SIA "Jēkabpils Siltums", SIA "Auces komunālie pakalpojumi" un no SIA "Salaspils Siltums".

 

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English