ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Pirmā POWERPOOR partneru klātienes satikšanās Lisabonā, Portugālē

18.07.2022

 

Gatavojoties valstu enerģētiskās nabadzības mazināšanas ceļvežu izstrādei, POWERPOOR partneri seminārā iepazinās ar galvenajiem instrumentiem, lai kartētu un iesaistītu iesaistītās puses, kā arī kopīgi domātu par konkrētām rīcībām enerģētiskās nabadzības mazināšanai. ICLEI Europe vadībā partneri apsvēra klimata sistēmu, jo īpaši iesaistīto pušu kopumu un nākotnes vīziju, kas tika izmantots no EIT Climate-KIC rīkiem. Partneri tos izmantos kopā ar iesaistīto pušu sadarbības grupām, lai izstrādātu valstu ceļvežus. To mērķis ir veidot ceļa karti enerģētiskās nabadzības mazināšanai pilot valstīs. Ceļveži saturēs informāciju par iesaistītajām pusēm, attiecīgajām un jaunajām politikām, rīcībām, rādītājiem, kā arī ļaus veikt uzraudzību un novērtēšanu, pamatojoties uz kopīgi noteiktiem atskaites punktiem.

 

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English