ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA organizēs pirmās apmācības potenciālajiem Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Atbalstītājiem un Enerģētikas kopienu izveides Mentoriem

07.06.2021

 

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra kopš 2020.gada 1.septembra īsteno Horizon2020 programmas projektu “Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kopienu iniciatīvas” – PowerPoor. Projekta ieviešanas sākuma posmā ir izveidota PowerPoor mājas lapa, kurā atrodas dažādi noderīgi rīki, kurus izmantot tiešsaistē, lai paplašinātu zināšanas un izpratni par enerģētisko nabadzību un tās novēršanas, mazināšanas iespējām.

 

Tāpat ir izstrādāta detalizēta apmācību programma, kuru apguvuši ir projekta partneri no 8 pilotvalstīm, t.sk., Latvijas, lai tālāk varētu organizēt plašas apmācības savās valstīs.

 

Apmācību mērķis ir – izveidot brīvprātīgo konsultantu tīklu, kas varēs sniegt padomus mājsaimniecībām, kas ir enerģētiski nabadzīgas un mājsaimniecībām, kurām ir risks kļūt enerģētiski nabadzīgām.

 

2021.gada 9. un 11.jūnijā, ZREA rīkos pirmās apmācības Latvijā, kur ir uzaicināti pārstāvji no ZREA biedru pašvaldībām, kā arī citām Zemgales reģiona pašvaldībām – tie ir pašvaldību iestāžu un uzņēmumu speciālisti (no administrācijas, sociālo jautājumu struktūrvienībām, komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, utt.), NVO sektora pārstāvji, enerģētikas uzņēmumu pārstāvji, kā arī akadēmiskā sektora pārstāvji. Apmācībās ir aicināts ikviens interesents no pašvaldību sektora, NVO sektora, enerģētikas nozares sektora, aicināti arī studenti, kam interesē kļūt par:

- Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Atbalstītājiem, kas pēc apmācībām būs spējīgi konsultēt mājsaimniecības par uzvedības maiņu enerģijas patēriņā, par mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu, un

- Enerģētikas kopienu izveides Mentoriem, kas pēc apmācībām varēs konsultēt gan enerģētiski nabadzīgās mājsaimniecības, gan tās mājsaimniecības, kam interesē apvienoties ar citām mājsaimniecībām, lai izveidotu Enerģētikas kopienu vai kooperatīvu kopīgas enerģijas ražošanai pašpatēriņam.

 

Katras apmācību dienas noslēgumā dalībniekiem būs jāveic tests – lai atkārtotu un nostiprinātu dienas laikā iegūtas zināšanas un, lai uz šī testa pamata saņemtu sertifikātu par Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Atbalstītāja vai Enerģētikas kopienu izveides Mentora statusa iegūšanu.

 

Kāpēc kļūt par Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Atbalstītāju vai Enerģētikas kopienu izveides Mentoru (jeb konsultantu)? Pirmkārt, tās būs vērtīgas zināšanas, ko izmantot savā labā/darbā un ko sniegt savu apkaimju mājsaimniecībām. Tā ir iespēja satikt enerģētikas nozares profesionāļus, piedalīties dažādos izglītojošos un informatīvos pasākumos, kā arī projekta noslēguma fāzē – labākais konsultants tiks apbalvots ar apmaksātu braucienu uz PowerPoor noslēguma pasākumu Briselē 2023.gada otrajā pusē.

 

Apmācības notiks attālināti caur GoToMeeting platformu, apmācību saite ir pieejama šeit. Nepieciešamais aprīkojums: dators vai viedtālrunis ar skaņu, mikrofonu un kameru.

 

Apmācību laiks: 2021.gada 9.jūnijā no plkst. 9:30 līdz 15:00 un 11.jūnijā no plkst. 9:00 līdz 12:30.

 

Aicinām interesentus pieteikties pa e-pastu: signe@zrea.lv vai pa telefonu: 29539397 vai piereģistrējoties.

 

Detalizēta apmācību programma pielikumā.

Dokumenti

Programma Novertejuma anketa
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English