ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Būvinženieri

Latvijā būvinženierus sertificē Latvijas Būvinženieru savienība (www.lbs.building.lv). Tiesības patstāvīgi veikt būvuzraudzību un būvdarbu vadīšanu ir personām, kas ieguvušas attiecīgu sertifikātu. Tādējādi, piesaistot speciālistus, jūs varat pārliecināties par viņu būvpraksi. Pielikumos reģiona serificēto būvinženieru saraksti.

 

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv ir plaša datu bāze, kurā ir informācija par ekspertiem:

  • Būvkomersantu reģistrs;
  • Būvspeciālistu reģistrs;
  • Būvinspektoru reģistrs.

 

English