ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Energoauditori

Šobrīd Latvijā ēku energoauditoru sertificēšanu veic LATAK akreditēta Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (www.lsgutis.lv).

 

Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos Nr. 138, sākot ar 2010. gada 1. janvāri visiem ēku energoefektivitātes uzlabošanas projektiem, kas pretendē uz ERAF līdzfinansējumu, energoauditus drīkstēs izstrādāt tikai sertificēts energoauditors.

 

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv ir plaša datu bāze, kurā ir aktuālā informācija par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā. 

Saite uz datu bāzi: https://bis.gov.lv/bisp/lv/expert_certificates

 

 

English