ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Energoauditori

Šobrīd Latvijā ir divas institūcijas, kas ir akreditētas LATAK sertificēt ēku energoauditorus, un tās ir:

Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos Nr. 138, sākot ar 2010. gada 1. janvāri visiem ēku energoefektivitātes uzlabošanas projektiem, kas pretendē uz ERAF līdzfinansējumu, energoauditus drīkstēs izstrādāt tikai sertificēts energoauditors.

Pielikumā dokuments, kurā iekļauti Latvijā patlaban sertificēti energoauditori.

 

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv ir plaša datu bāze, kurā ir informācija par ekspertiem:

  • Neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā.

 

Dokumenti

Sertificēti energoauditori
English