ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Aģentūra energoefektivitātei

ZREA izveidi 2009.-2012.g. atbalstīja programma “Inteliģenta enerģija-Eiropai”

 • Projekts „Zemgales reģionālās enerģijas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās”
 • Projekta atbalsts: Eiropas Komisijas Inteliģentās Enerģijas programma, granta līguma Nr. IEE/07/AGENCIES/628/SI2.499668
 • Projekta budžets 480 983 EUR; grants 250 000 EUR
 • ZREA sāka darbību 02.03.2009.

ZREA darbība

Galvenie ZREA darba virzieni  - energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, zaļais transports

 • Analīze par esošo situāciju enerģētikas jomā Zemgales reģionā
 • Enerģētikas datu bāzes izveide, uzturēšana un atjaunošana
 • Reģionā pieejamo konsultantu datu bāzes uzturēšana
 • Enerģētikas plānošanas dokumentu izstrāde
 • Enerģētikas projektu izstrāde un ieviešana
 • Enerģētikas pasākumu organizēšana - Enerģētikas dienas, semināri, atvērto durvju dienas, mobilās izstādes
 • Sniedz bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pašvaldību speciālistiem par :

 

1) energoefektivitātes (EE)paaugstināšanas iespējām

2) atjaunojamo energoresursu (AER)izmantošanas iespējām

3) zaļo transportu

 

English