ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Saites

  • Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas un programmas

Programma „Inteliģenta Enerģija - Eiropai" (IEE- Intelligent Energy Europe)


ManagEnergy (Eiropas Komisijas iniciatīva, kas veltīta vietējām un reģionālām enerģētikas aģentūrām)


FEDARENE (Eiropas reģionālo enerģētikas un vides aģentūru federācija)


Starptautiskā enerģētikas aģentūra (International Energy Agency)


Eiropas Savienības darbības virzieni - Enerģētika


Eiropas Komisijas Kopējais pētniecības centrs


Pasaules lielākā pilsētu kustība vietējiem klimata un enerģētikas pasākumiem

Pilsētas mēru pakts

 

Mazo un vidējo uzņēmumu Izpildaģentūra: EASME

 

ES Pētniecības un Inovāciju programma, ES fondi plānošanas periodam 2014. - 2020.gadam: Horizon 2020

 

  • Latvijas institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, fondi un programmas

 

LR Ministru kabinets

 

LR Ekonomikas ministrija

 

Ekonomikas ministrijas informatīvā kampaņa ar izglītojošu informāciju Dzīvo siltāk

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

LR Finanšu ministrijas portāls „ES fondi"

 

Latvijas attīstībai nozīmīgu ES fondu un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanas uzraudzības iestāde: Centrālā Finanšu un Līgumu Aģentūra

 

ALTUM Energoefektivitātes programma

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 

Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektromobiļu ātrās uzlādes staciju karte

 

Dažādi reģistri, kas saistīti ar būvniecību: Būvniecības informācijas sistēma

 

Lauku Atbalsta Dienests

 

Latvijas Vides Investīciju Fonds

 

Zemgales plānošanas reģions

 

Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

 

AS "Latvenergo"

 

Dabasgāzes piegādātājs, dabasgāzes cenas: A/S "Latvijas Gāze"

 

Dabasgāzes sadales sistēmas operators: Par Energoefektivitāti: A/S "GASO"

 

AS „Rīgas siltums"

 

Rīgas enerģētikas aģentūra

 

Pasaules Dabas Fonds Latvija

 

  • ZREA BIEDRI:

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

 

Auces novada pašvaldība

 

SIA "Fortum Jelgava"

 

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

 

Zemgales NVO centrs

 

  • ZREA īstenoto / ieviešanas procesā esošie projekti:

 

ES Horizon 2020 programmas projekts KEEPWARM - "Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā"

 

ES Horizon 2020 programmas projekts PENTAHELIX - "Ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrāde un ieviešana, izmantojot daudzpusēju ieinteresēto pušu un vairāklīmeņu vadības pieeju"

 

ES Horizon 2020 programmas projekts THERMOS - "Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma"

 

ES Horizon 2020 programmas projekts EnPC INTRANS - "Kapacitātes stiprināšana Energoefektivitātes līgumu (EEL) izmantošanā Eiropas valstu pārejas tirgos"

 

 

 

 

English