ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Saites

  • Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas un programmas

ManagEnergy (Eiropas Komisijas iniciatīva, kas veltīta vietējām un reģionālām enerģētikas aģentūrām)


FEDARENE (Eiropas reģionālo enerģētikas un vides aģentūru federācija)


Starptautiskā enerģētikas aģentūra (International Energy Agency)


Eiropas Savienības darbības virzieni - Enerģētika


Eiropas Komisijas Kopējais pētniecības centrs


Pasaules lielākā pilsētu kustība vietējiem klimata un enerģētikas pasākumiem

Pilsētas mēru pakts

 

  • Latvijas institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, fondi un programmas

 

LR Klimata un enerģētikas ministrija

 

LR Ekonomikas ministrija

 

Ekonomikas ministrijas informatīvā kampaņa ar izglītojošu informāciju Dzīvo siltāk

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

LR Finanšu ministrijas portāls „ES fondi"

 

Latvijas attīstībai nozīmīgu ES fondu un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanas uzraudzības iestāde: Centrālā Finanšu un Līgumu Aģentūra

 

ALTUM Energoefektivitātes programma

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 

Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektromobiļu ātrās uzlādes staciju karte

 

Dažādi reģistri, kas saistīti ar būvniecību: Būvniecības informācijas sistēma

 

Lauku Atbalsta Dienests

 

Latvijas Vides Investīciju Fonds

 

Zemgales plānošanas reģions

 

Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

 

AS "Latvenergo"

 

Dabasgāzes piegādātājs, dabasgāzes cenas: A/S "Latvijas Gāze"

 

Dabasgāzes sadales sistēmas operators: Par Energoefektivitāti: A/S "GASO"

 

AS „Rīgas siltums"

 

Rīgas enerģētikas aģentūra

 

Pasaules Dabas Fonds Latvija

 

 

  • ZREA īstenoto / ieviešanas procesā esošie projekti:

 

INTERREG BSR programmas projekts STARTSUN - "Startapu saules energokopienām"

 

 

INTERREG BSR programmas projekts BREC - "Pētniecības un apmācību sasaiste aprites (cirkulārajai) bioekonomikai"

 

 

ES Horizon 2020 programmas projekts POWERPOOR - "Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kooperatīvu iniciatīvas"

 

English