ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Jēkabpils pilsētas enerģētikas rīcības plāns 2010-2020

22.11.2017

2010.gadā Jēkabpils pilsētai tika izstrādāts Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns 2010-2020.gadam.

„Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.g." izstrādāts saskaņā ar 2009.gada 26.martā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja Leonīda Salceviča parakstīto „PILSĒTAS MĒRU PAKTU", tika apstiprināts Jēkabpils pilsētas domē 10.11.2010. un iesniegts Mēru pakta birojam.

Saskaņā ar Mēru Pakta saistībām, 2 gadus pēc Rīcības plāna iesniegšanas, pašvaldībai jāiesniedz „Monitoringa pārskats", neveicot emisiju inventarizāciju, brīvprātīgi papildus iesniedzot Rīcības plāna ieviešanas ziņojumu. Šāda ziņojuma sagatavošana ik pēc 2 gadiem ir administratīvi grūti izpildāma, tādēļ noteikts, ka Rīcības plānu ieviesēji var sniegt „Pārskata un monitoringa ziņojumu par „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna" ieviešanu" pēc 4 gadiem pilnā apmērā, tajā iekļaujot informāciju par Rīcības plāna kopējo stratēģiju, ieviestajām aktivitātēm vai rīcībām un tā rezultātā panākto CO2 izmešu samazinājumu, veicot emisiju inventarizāciju. ZREA 2014./2015.gadā izstrādāja "Monitoringa ziņojumu par Jēkabpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010-2020.gadam ieviešanas progresu".

 

Dokumenti

Jekabpils SEAP Jekabpils SEAP Eng Monitoringa ziņojums par Jekabpils SEAP Monitoringa secinajumi Jekabpils SEAP Monitoringa zinojuma Jekabpils SEAP galvena tabula
English