ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010-2020

22.11.2017

2010.gadā Jelgavas pilsētai tika izstrādāts Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010-2020.gadam.

„Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.g."izstrādāts izpildot 2009.gada 26.martā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa parakstītā „PILSĒTAS MĒRU PAKTA" prasības, tas tika apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 25.11.2010. lēmumu Nr. 14/4 un iesniegts Mēru pakta birojam 27.09.2011.

Saskaņā ar Mēru Pakta saistībām, 2 gadus pēc Rīcības plāna iesniegšanas, pašvaldībai jāiesniedz „Monitoringa pārskats", neveicot emisiju inventarizāciju, brīvprātīgi papildus iesniedzot Rīcības plāna ieviešanas ziņojumu. Šāda ziņojuma sagatavošana ik pēc 2 gadiem ir administratīvi grūti izpildāma, tādēļ noteikts, ka Rīcības plānu ieviesēji var sniegt „Pārskata un monitoringa ziņojumu par „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna" ieviešanu" pēc 4 gadiem pilnā apmērā, tajā iekļaujot informāciju par Rīcības plāna kopējo stratēģiju, ieviestajām aktivitātēm vai rīcībām un tā rezultātā panākto CO2 izmešu samazinājumu, veicot emisiju inventarizāciju.

2015.gadā ZREA izstrādāja" Monitoringa ziņojumu par "Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam" ieviešanas progresu."

 

 

Dokumenti

Jelgava SEAP Jelgava SEAP Eng Monitoringa ziņojums par Jelgavas SEAP LV Monitoringa ziņojuma Jelgavas SEAP 4pielikums Monitoringa zinojuma Jelgavas SEAP 6pielikuma 20tab Monitoringa ziņojuma Jelgavas SEAP 6pielikuma 21tabula Kopsavilkums par Jelgavas SEAP monitoringa ziņojumu Monitoringa ziņojuma Jelgavas SEAP 6pielikuma 19tab
English