ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Zemgales reģiona Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam

22.11.2017

2011.gadā tika izstrādāts Zemgales reģiona Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010-2020.gadam.

Eiropas Savienības (ES) viens no prioritāriem politikas virzieniem ir  cīņa pret klimata izmaiņām energoefektivitātes paaugstināšana, nosakot, ka vietējām pašvaldībām ir galvenā loma šo ES enerģijas un klimata mērķu sasniegšanā. Mēru Pakts ir Eiropas iniciatīva, kuras ietvaros Eiropas mazpilsētas, pilsētas un reģioni brīvprātīgi apņemas sasniegt izvirzītos ES enerģētikas un klimata politikas mērķus -  līdz 2020.gadam samazinot CO2 emisijas savās teritorijās par vismaz 20%. Šīs formālās saistības sasniedzamas ieviešot  Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus (angl. - Sustainable Energy Action Plans  - SEAPs).

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (IERP) ir galvenais dokuments, kas parāda, kādā veidā Zemgales reģions izpildīs savus izvirzītos enerģētikas mērķus  līdz 2020. gadam. Tajā izmantoti bāzes emisijas inventarizācijas dati, lai noteiktu visatbilstošākās rīcības un iespēju sfēras, kurās strādāt, lai sasniegtu Rīcības Plāna mērķi reģionā  - sasniegt proporcijas 20-20-20 līdz 2020.gadam.Tas nozīmē, ka līdz 2020.gadam reģions apņemas samazināt CO2 izmešus par 20 %, kas  tiek sasniegts par  20% uzlabojot energoefektivitāti un par 20% palielinot atjaunojamās enerģijas avotu īpatsvaru izmantotās enerģijas bilancē.

 

 

 

Dokumenti

Zemgale SEAP LV Zemgale SEAP Eng
English