ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Finansiāls atbalsts Latvijā reģistrētiem komersantiem, izglītības, ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. (0)

13.05.2013

2013.gada 13.maijā, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu par finansiālu atbalstu Latvijā reģistrētiem komersantiem, izglītības, ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Šādu iespēju sniegs Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešā kārta.

Atšķirībā no konkursa iepriekšējām kārtām, šajā kārtā atbalsts būs pieejams arī kultūras institūcijām, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Savukārt atbalsts līdzīgi kā iepriekš paredzēts tām ārstniecības iestādēm, kas sniedz budžeta apmaksātus vai citus veselības aprūpes pakalpojumus.

Konkursa trešās kārtas kritēriji ir padarīti to iesniedzējiem draudzīgāki.

Līdz šim projektu iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti, kas nebija atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, tika noraidīti. Taču šajā konkursa atlases kārtā, iesniedzējiem būs iespēja novērst nepilnības projektu pieteikumos, tā kā lielākā daļa no projektu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem būs precizējami.

Finansiāls atbalsts būs pieejams projektu iesniedzējiem, kas iecerējuši pāriet no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā biomasas apkures iekārtām, koģenerācijas stacijām un saules kolektoriem, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisijas.

Tāpat plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.

Konkursa trešās kārtas ietvaros plānotais finansējuma sadalījums: komersantiem 50%, izglītības iestādēm un kultūras institūcijām 25%, ārstniecības iestādēm 25% no trešajā kārtai pieejamā KPFI finansējuma – kopā 13 607 602 LVL.

Projekti, kas saņems atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, būs jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Papildus informācija:
Kristīne Barševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533/ 26417267
E-pasts: prese@varam.gov.lv  

Komentāri

Vārds
Komentārs

English