ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Latvijā tiks uzstādītas elektromobiļu publiskās uzlādes stacijas un brauks elektromobili (0)

16.04.2014

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā iesniegti 160 projekti par 4,42 milj. EUR

Ar mērķi saņemt KPFI finansiālu atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā ir iesniegti kopumā 160 projektu pieteikumi. No saņemtajiem projektu pieteikumiem 125 iesniegti finansējumam jaunu rūpnieciski ražotu M1, N1, M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegādei, bet 35 - jaunu publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta.

 Šajā konkursā pieprasītais kopējais KPFI finansējums ir 4 421 317,94 EUR, no tā 3 353 090,25 EUR elektromobiļu iegādei un 1 068 227,69 EUR publiski pieejamas uzlādes infrastruktūras izveidošanai. Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 5 012 238,12 eiro.

 Saskaņā ar konkursa nolikumu SIA „Vides investīciju fonds” ir uzsācis iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu. Plānots, ka lēmumi par projektu apstiprināšanu tiks pieņemti līdz maija beigām.

 Šī konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks ieviešanu Latvijā.

 Sīkāka informācija: www.varam.gov.lv

Komentāri

Vārds
Komentārs

English