ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

No šā gada 10.jūnija atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai kļūs vēl pieejamāks (0)

29.05.2013

Ministru kabineta sēdē 28.05.2013. tika apstiprināti grozījumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta daudzdzīvokļu māju renovācijai saņemšanas nosacījumos, kas paplašinās atbalsta saņēmēju loku, kā arī atvieglos atbalsta saņemšanu. Šī gada 10.jūnijā sāksies projektu iesniegumu pieņemšana saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem aktivitātes 11.projektu iesniegumu atlases kārtā.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis uzsver: „Šobrīd vērojama liela iedzīvotāju interese par atbalsta saņemšanu māju renovācijai, par ko liecina vairāk kā 700 noslēgtie līgumi un vairāk kā vēl 100 projekti atrodas vērtēšanas procesā. Ņemot vērā, ka pēc šo grozījumu veikšanas atbalsta pieejamība kļūs vēl pieejamāka, varam prognozēt, ka jau tuvākajos mēnešos tiks iesniegti projekti par visu programmas finansējumu. Cilvēki ir apzinājušies, ka energoefektivitāte nav kāds abstrakts jēdziens, bet efektīvas zāles pret arvien pieaugošajiem izdevumiem par apkuri ziemas periodā. Jau šobrīd esam sākuši darbu un diskusijas ar dažādiem sadarbības partneriem – valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozares nevalstiskajām organizācijām, lai rastu risinājumu, kā arī turpmāk nodrošināt atbalsta sniegšanu daudzdzīvokļu māju renovācijai”.

Aktivitātes 11. projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus varēs iesniegt arī īpašnieki, kuru daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka atrodas pašvaldībā, kurā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2 000 iedzīvotāju.

Lai maza apjoma ēku renovācijas projektos samazinātu projekta īstenošanas kopējās izmaksas, turpmāk projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 100 000 latu gadā, būs nepieciešama tikai projektu iesniegumiem, kuriem pievienots būvprojekts tehniskā projekta stadijā.

Projekti, kas iesniegti saskaņā aktivitātes 9. un 10. kārtā, kā arī tie, kas vēl tiks iesniegti 11.projektu atlases kārtā, varēs saņemt Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) garantijas, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai nepieciešamo nodrošinājumu kredīta piesaistei. Ja komercbanka konstatēs, ka tā dzīvojamās mājas atrašanās vietas dēļ vai iedzīvotāju struktūras dēļ nav gatava izsniegt kredītu ēkas renovācijai, tā nosūtīs informāciju LGA, kas izvērtēs iespēju piešķirt garantiju konkrētā projekta īstenošanai. Gada prēmijas likme garantijām, kuras tiks izsniegtas aktivitātes ietvaros īstenotajiem projektiem, ir noteikta 0,65 % apmērā.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 10. projektu iesniegumu atlases kārtā tiks pārtraukta šī gada 31. maijā. Savukārt jau šī gada 10. jūnijā projektu iesniegumu pieņemšana tiks atsākta aktivitātes 11. projektu iesniegumu atlases kārtā.

Kā zināms, aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki var saņemt 50 - 60% ERAF līdzfinansējumu mājas renovācijai. Aktivitātes kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 62 759 948 lati un virssaistību finansējums 15 000 000 lati. Pašlaik aktivitātes ietvaros kopumā ir noslēgts 761 līgums par projektu īstenošanu par ERAF finansējumu 46 944 000,09 latu apmērā, t.sk. 208 projekti ir pabeigti (ERAF finansējums – 9 607 765,23 lati). Savukārt 48 projektu iesniegumi ir izvērtēti un apstiprināti (ERAF finansējums – 3 661 752,94 lati), vēl 62 projektu iesniegumi šobrīd ir vērtēšanas procesā (ERAF finansējums – 4 144 719,45 lati). Aktivitātes ietvaros vēl pieejamais publiskais finansējums ir 8 009 475,52 lati.

Detalizēti ar 28.maijā MK apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos, kas regulē projektu iesniegumu 9. un 10 atlases kārtu (Nr.272), 11. projektu iesniegumu atlases kārtu regulējošajiem MK noteikumiem un grozījumiem MK noteikumos, kas regulē LGA garantiju sniegšanu (Nr. 997) var iepazīties MK mājas lapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=669 .

 

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter - twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak, www.youtube.com/siltinam. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju (Anda.Lagzdina@em.gov.lv, tālr. 67013161) vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas centru (tālr. liaa@liaa.gov.lv, tālr. 67039499).

Informācija no Ekonomikas ministrijas Web: www.em.gov.lv;

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English