ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Notiks Informatīvs seminārs par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtas nosacījumiem  (0)

05.04.2013

Seminārs notiks 2013.gada 9.aprīlī plkst. 10:00, Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) lielajā zālē (Peldu iela 25, Rīga, 409.telpa).

Seminārā VARAM un Latvijas Vides investīciju fonda pārstāvji informēs par konkursa nolikuma pamatnosacījumiem, aprēķinu metodiku un projektu īstenošanas nosacījumiem. 

Konkursa trešās kārtas ietvaros plānots sniegt atbalstu Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem un izglītības iestādēm, kā arī ārstniecības iestādēm, kuras sniedz budžeta apmaksātus vai citus veselības aprūpes pakalpojumus.  

Konkursa ietvaros tiks atbalstīta izglītības un ārstniecības iestāžu, kā arī ražošanas ēku energoefektivitātes uzlabošana, ieviešot aktivitātes, kas ļautu ietaupīt enerģiju vai veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projektu ietvaros varēs īstenot darbības, kas saistītas ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanu, iekārtu un sistēmu uzlabojumiem efektīvai otrreizējai siltuma izmantošanai, energoefektīvu apgaismojuma uzstādīšanu, enerģijas patēriņa kontroles vadības sistēmu ieviešanu, kā arī pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehno­loģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.

Konkursa ietvaros būs pieejams finansējums vairāk nekā 10 milj. LVL apmērā un visas aktivitātes projektu iesniedzējiem jāīsteno līdz 2014.gada 31.maijam.

Pašreiz norit darbs pie Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” grozījumu izstrādes (grozījumu projektu skatīt šeit: /lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16776), un plānots, ka grozījumi tiks virzīti uz Ministru kabinetu tuvākajā laikā un konkurss tiks izsludināts 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, ievietojot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv un SIA „Vides investīciju fonds” tīmekļa vietnē www.lvif.gov.lv. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv ievietos vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Interesenti aicināti pieteikties semināram līdz 2013.gada 8.aprīļa plkst.10:00, nosūtot informāciju (vārdu, uzvārdu, organizāciju un e-pasta adresi) uz e-pastu: zanda.krukle@varam.gov.lv.

Pielikumā semināra programma.

Dokumenti

Seminara programma

Komentāri

Vārds
Komentārs

English