ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Pašvaldībām būs iespēja saņemt KPFI atbalstu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai ar mērķi samazināt to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (0)

20.05.2013

Pašvaldībām būs iespēja saņemt KPFI atbalstu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai ar mērķi samazināt to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas

Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrija informē, ka 13.05.2013. Ministru kabinetā ir izskatīti grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr. 408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” (turpmāk – nolikuma projekts).

Galvenās plānotās izmaiņas konkursa nolikuma projektā, salīdzinot ar konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārta” I kārtas nolikumu:

  • palielināts vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apjoms;
  • noteikts, ka attiecināmas ir arī tikai gaismekļu un saistītā aprīkojuma iegādes izmaksas (bez obligātas prasības nodrošināt arī to uzstādīšanu, demontāžu un tml.);
  • palielināts avansa maksājuma apmēru pašvaldībām;
  • noteikts, ka priekšlikumus vērtēšanas komisijai par projektu iesniegumu atbilstību vērtēšanas kritērijiem sniedz SIA „Vides investīciju fonds”.

Šobrīd vēl spēkā esošā Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr. 408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”, ko plānots grozīt ar minēto noteikumu projektu, ir pieejama šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=231548.

Informācija no www.varam.gov.lv

Komentāri

Vārds
Komentārs

English