ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA uzsāk jauna INTERREG BSR projekta BREC īstenošanu (0)

07.12.2022

ZREA uzsāk projekta BREC ieviešanu - Pētniecības un apmācību sasaiste aprites (cirkulārajai) bioekonomikai  (Bridging the gap between research and education for the circular bioeconomy)

Projekts BREC stiprinās saiknes starp lauksaimniecības skolām, iestādēm un pētniekiem, lai veicinātu aprites lauksaimniecības prakses praktiskajā dzīvē un testētu tehnoloģijas, kas virza aprites bioekonomiku.

Projekts īsumā

Šajā projektā vēlamies risināt izaicinājumu, kas saistīts ar pāreju no lineārās ekonomikas uz aprites bioekonomiku, jo īpaši izaicinājumu mācīt un veicināt aprites (circular) lauksaimniecības prakses, kurām ir ievērojami mazāka ietekme uz vidi nekā tradicionālajai lauksaimniecībai. Projekts stiprinās saiknes starp reģionālām iestādēm un  pētniecības iestādēm un lauksaimniecības skolām, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp pētniekiem un praktiķiem. Reģionālās iestādes Viken (Norvēģija) un Västra Götaland (VGR) (Zviedrija) ir izvirzījušas vērienīgus vides mērķus - kļūt par līderiem no fosilā kurināmā brīvu reģionu attīstībā, pamatojoties uz aprites principiem un videi draudzīgu resursu pārvaldību.  Būtisks šķērslis šī mērķa sasniegšanai ir informācijas un pieredzes trūkums. Izmantojot starpvalstu sadarbību un daloties pieredzē starp reģioniem, kuri ir specializējušies dažādos risinājumos, projekta ietvaros:

1) identificēsim, novērtēsim un izstrādāsim pilotprojektus jaunām un komerciāli pieejamām tehnoloģijām un praksēm, kas virza aprites bioekonomiku.

2) Dosim iespēju lauksaimniecības skolām izplatīt zināšanas par videi draudzīgām praksēm skolēniem un lauksaimniekiem, izstrādājot mācību materiālus

3) Izveidosim starptautisku grupu, kas sadarbojas, lai sasniegtu attiecīgo auditoriju, piemēram, lauksaimniekus, lauksaimnieku asociācijas, konsultantus un politiķus, lai sniegtu informāciju par jauno aprites (circular) lauksaimniecības praksi.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Komentāri

Vārds
Komentārs

English