ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija Dārza ielā 13 A, Bauskā

12.04.2013

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu un ar ZREA konsultatīvo atbalstu namu apsaimniekotājs SIA „Bauskas namsaimnieks” 12.08.2011. uzsāka un 12.02.2013. pabeidza daudzdzīvokļu ēkas Dārza ielā 13 A, Bauskā, renovāciju. Projekta kopējais budžets 157 145,8. LVL (kopējās izmaksas uz 1m2 60,12LVL), t.sk., 64 404,01  LVL ERAF līdzfinansējums.

Ēkas kopējā platība: 2 613,9 m2, dzīvokļu skaits: 36.

Ēkas renovācijas procesā, ēkās tika veikts pilns renovācijas pasākumu komplekts:

-       Jumta papildus siltināšana;

-       Bēniņu pārseguma izolācija;

-       Ēkas fasādes ārsienu papildus siltināšana;

-       Stikla bloku demontāža kāpņu telpās;

-       Pagraba pārseguma papildus siltināšana zem dzīvokļiem;

-       Apkures sadales sistēmas renovācija – hidrauliskā balansēšana,

-       Lodžiju margu noseg elementu maiņa un  hidroizolācijas izbūvēšana,

-       Alokatoru uzstādīšana;

-       Cauruļvadu papildus siltināšana;

-       Dzīvokļu un kāpņu telpas logu nomaiņa;

-       Ārdurvju nomaiņa.

 

Projektu realizēja: SIA „VESTA ABM”

 

Siltumenerģijas patēriņa apmērs pirms renovācijas: 277 MWh/gadā/

 

Maksājums par apkuri uz 1 m2 pirms renovācijas janvārī: 2,18 LVL/1m2.

 

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto, plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa sastādīs. 40,3 %.

English