ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Lietuvas labās prakses un pieredzes pārņemšana transporta politikas attīstības un e-mobilitātes attīstības veicināšanā - elektromobiļu izmantošana, uzlādes punktu infrastruktūras plānošana un izveide (Lietuva, 2014.gada 21.-23.maijs)

08.06.2014

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda Projektu „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra - izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121/125), ZREA organizēja projekta mērķa grupas braucienu uz Lietuvu, lai iepazītos ar Lietuvas pieredzi un praktisko informāciju par elektromobilitātes attīstību Lietuvā. Delegācijā no Latvijas piedalījās 18 dalībnieki no ZREA, ZREA biedru organizācijām un institūcijām, kā arī no ZREA sadarbības partneru institūcijām. Lietuvā Latvijas delegācijai bija 6 tikšanās ar pašvaldībām un to iestāžu pārstāvjiem un ar komersantiem.

 

Laika posmā no 21.05.2014. līdz 23.05.2014 Darba grupas dalībnieki ieguva izglītojošu informāciju un apguva Lietuvas kolēģu pieredzi par sekojošām tēmām:

·       ar e-mobilitāti saistītie uzņēmumi Klaipēdas Brīvajā ekonomiskajā zonā;

·       par elektroenerģijas tirgu Lietuvā – elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem;

·       Klaipēdas pašvaldības praktiskā pieredze un plāni;

·       uzņēmuma pieredze ar lēngaitas elektromobili, pārvadājot pasažierus Palangā;

·       Šauļu pašvaldības praktiskā pieredze un plāni;

·       Nissan autodīlera, Šauļos izvietotā uzņēmuma pieredze un plāni.

 

Lietuvā redzētais un dzirdētā pieredze elektromobilitātes attīstības jomā ir cēlusi Darba grupas dalībnieku kapacitāti, vairojusi izpratni, kas veicinās ZREA un to biedru un sadarbības partneru labāku savstarpējo sadarbību, kā arī sekmēs rīcības un lēmumu pieņemšanu iestādēs un uzņēmumos, ESF projekta mērķa sasniegšanai – elektromobiļu izmantošanas popularizēšanai un uzlādes infrastruktūras izveidei Zemgalē.

 

2,07% no Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pielikumā: Pieredzes apmaiņas brauciena uz Lietuvu apraksts.

Dokumenti

Apraksts
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English