http://www.beastproject.eu/

ES Horizon 2020 programmas projekts BEAST - "Enerģētikas stratēģiju ieviešana"