ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Eiropas sadarbība veicina 174 miljonus EUR lielas investīcijas publisko ēku energoefektivitātē

16.02.2017

Eiropas EnPC-INTRANS projekta Uzraudzības komiteja ceturtdien 2017. gada 9.februārī tikās Velenjē, Slovēnijā. Starptautiskie eksperti ziņoja par 174 miljonus eiro lielām investīcijām energoefektivitātes līgumos, kas tiks īstenoti publiskajās ēkās Horvātijā, Vācijā, Slovēnijā un Rumānijā. Pēdējo divu gadu laikā noslēgti 27 jauni Energoefektivitātes līgumi (EEL), savukārt papildu 20 EEL projekti pašlaik atrodas dažādās projektu sagatavošanas stadijās.

 

EnPC-INTRANS projekts tiek īstenots ES programmas Horizon 2020 ietvaros un tajā piedalās partneri no Horvātijas, Vācijas, Grieķijas, Latvijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ukrainas. Projekta mērķis ir nodrošināt šo valstu ekspertus un ieinteresētās puses ar informāciju un zināšanām par to, kā īstenot Energoefektivitātes līgumus (EEL) sabiedriskajās ēkās. Partneru sagatavotā informācija un mācību materiāli ir pieejami angļu valodā un deviņās partneru valodās mājaslapā www.enpc-intrans.eu.

Pēdējo divu gadu laikā eksperti un ieinteresētās puses no deviņām Eiropas valstīm piedalījušies vairāk nekā 3000 reizes projekta partneru organizētos informatīvos un mācību pasākumos. Projekta labuma guvēji savās atsauksmēs min 27 jaunus EE līgumus un vēl 20 EEL projektus sagatavošanas stadijā Vācijā, Horvātijā, Rumānijā, Slovēnijā un Ukrainā. Pie papildu projektiem strādā arī projekta labuma guvēji Grieķijā, Latvijā, Serbijā un Slovākijā. Projekta aktivitāšu dalībnieki savu iespēju robežās atbalsta šo investīciju ierosināšanu, plānošanu un veicināšanu. Projekti ietver visa veida sabiedriskās ēkas un ēku fondus, sākot no lieliem augstskolas vai slimnīcas kompleksiem līdz administratīvajām ēkām, sabiedriskajiem peldbaseiniem, skolām un bērnudārziem. Tiek paredzēts, ka šo investīciju rezultātā energoresursu ietaupījums sasniegs līdz 80 GWh gadā, kas ir līdzvērtīgi gada kopējam elektroenerģijas patēriņam divdesmit līdz divdesmit pieciem tūkstošiem privāto mājsaimniecību Vācijā.

Pozitīvās atsauksmes, ko EnPC-INTRANS projekta partneru konsorcijs saņēmis no iesaistītajiem ekspertiem un ieinteresētajām pusēm, pierāda, ka Eiropas sadarbība energoefektivitātes jomā var radīt būtisku ietekmi uz Eiropas enerģētikas nākotni atbilstoši 2012. gada Eiropas Energoefektivitātes direktīvai (EED) un 2010. gada Eiropas Direktīvai par ēku energoefektivitāti (EPBD). Šīs Eiropas direktīvas īpaši uzsver publiskā sektora uzdevumu kļūt par priekšzīmi citiem, secīgi īstenojot energoefektivitātes pasākumus ēkās. Eiropas sadarbība attiecībā uz Energoefektivitātes līgumiem sabiedriskajās ēkās sekmē arī Eiropas Komisijas 2011. gada Enerģētikas ceļvedī minēto, kas paredz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80-95 % līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu.

Valsts iestādes vēlas īstenot Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus publiskajās ēkās, bet tām trūkst līdzekļu ko investēt šo ēku energoefektivitātes uzlabošanā. Sadarbība ar privātajiem investoriem un kvalificētiem energopakalpojumu uzņēmumiem (ESKO), izmantojot EEL biznesa modeļus, var palīdzēt pārvarēt šo šķērsli. Joprojām gan sabiedrisko ēku īpašnieku, gan arī privāto investoru vidū trūkst ticības ilgtermiņa sadarbībai, kuras pamatā ir EEL modeļi.

Sākuma punkts EEL īstenošanai sabiedriskajās ēkās, veicinot uzticību EEL biznesa modeļiem, jo īpaši jaunajos tirgos, piemēram, Ukrainā, varētu būt tā sauktie EEL light modeļi, kā pamatā ir pakalpojumu kopums, kura ietvaros pirmajā solī nav jāveic liela mēroga investīcijas. EEL light projekti parasti atmaksājas no garantētajiem enerģijas ietaupījumiem jau 2-4 gadu laikā.

Attīstītākos tirgos, piemēram, Slovēnijā, ir piemērota EEL plus modeļa koncepcija - energoefektivitātes pasākumi tiek iekļauti visaptverošos renovācijas projektos. Šie projekti var ietvert norobežojošo konstrukciju pārbūvi un siltināšanu, konstrukciju atjaunošanu, iekštelpu modernizāciju un uzstādīto iekārtu nomaiņu. Šādi visaptveroši investīciju projekti parasti neatmaksājas tikai no garantētajiem energoresursu ietaupījumiem attiecīgā laika posmā, nepieciešams ēkas īpašnieka vai ESKO kompānijas papildus finansējums. Taču, neskatoties uz to, EEL modeļu integrēšana investīciju plānos var palīdzēt samazināt ēkas īpašnieka finansiālo slogu un investīciju risku. ESKO var garantēt energoresursu ietaupījumus noteiktā apjomā, kā arī pareizu ēkā esošo iekārtu uzstādīšanu, darbību un apkalpošanu EEL līguma laikā un pēc tam.

Divu gadu laikā kopš EnPC-INTRANS projekts tiek īstenots jaunas investīcijas ir piesaistītas visiem EEL biznesa modeļiem. Projekta partneri piekrīt, ka jaunie projekti, ja tie tiks pareizi īstenoti, kalpos par labās prakses piemēriem arī turpmāk. Tie palīdzēs veicināt turpmāku EPC biznesa modeļu izplatību un realizēšanu sabiedriskajās ēkās, tādējādi sekmējot turpmāku energoefektivitātes līgumu ieviešanu sabiedrisko ēku sektorā.

 

Vairāk informācijas meklēt: www.enpc-intrans.eu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformācija Latvijā:

Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA)

P.Brieža iela 26-7, Jelgava, LV-3007

Tālr. 371 63080205, 29539397

www.zrea.lv

twitter: @ZREA_Energy

e-pasts: zrea@zrea.lv

 

Attēlu galerija

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English