ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Publiski pieejami apmācību materiāli par Energoefektivitātes Līgumiem (EPC)

25.07.2016

Eiropas Savienības projekta EnPC-INTRANS ietvaros izstrādāti apmācību materiāli 9 valodās.

 

Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA) ir viena no 10 partneru organizācijām Eiropas Savienības projekta EnPC-INTRANS („Kapacitātes stiprināšana attiecībā uz Energoefektivitātes līgumiem Eiropas valstu pārejas tirgos") ieviešanā. Ar mērķi izveidot skaidru pārskatu par pašreizējo Energoefektivitātes Līgumu tirgus stāvokli un potenciālu nākotnes attīstībai, ZREA aptaujāja 41 ieinteresēto personu un atklāja, ka lielākā daļa no aptaujātajiem ir pazīstami ar EPC pamatideju. Saskaņā ar intervijas rezultātiem galvenais šķērslis, lai piemērotu Energoefektivitātes Līgumus (EPC) publiskajās ēkās Latvijā ir informācijas un zināšanu trūkums lēmumu pieņēmējiem, pašvaldību vadītājiem, vietējiem koordinatoriem un citām iesaistītajām personām. Lai mazinātu šo šķērsli, EnPC-INTRANS projekta partneri ir izstrādājuši mācību materiālus un instrumentus, ietverot visaptverošas rokasgrāmatas par EPC. Šie materiāli satur plašu EPC pielietojuma skaidrojumu, labo prakšu piemērus, izmantojamos biznesa modeļus, EPC projektu piemērus, informāciju par finansēšanu, riska novērtējumu, juridisko pamatojumu, kā arī ietaupījumu mērīšanu un pārbaudi.

 

Potenciālo projektu izvērtēšana bieži ir publisko ēku īpašnieku un to konsultantu/ koordinatoru klupšanas akmens. Tādēļ šis apstāklis tika ņemts vērā, izstrādājot mācību materiālus. Starp visiem izstrādātajiem materiāliem tieši aprēķina instruments ir noderīgs, lai noteiktu sākotnējo projekta novērtējumu, ņemot vērā ekonomisko iespējamību, kas noteikta ar paredzamās nākotnes naudas plūsmas tagadnes neto vērtību. Ieinteresētie pašvaldību pārstāvji var izmantot šo instrumentu, lai aprēķinātu enerģijas ietaupījumus, izmaksu ietaupījumus un ieguldījuma izmaksu novērtējumu, ietverot finansēšanu, lai saprastu, vai konkrētie projekti ir ekonomiski izdevīgi.

 

Bez iepriekšminētā ZREA rīkoja arī izglītojošus pasākumus par attiecīgajām tēmām, apskatot sīkāk ieguldījumus ēkas remontdarbos, izmatojot EPC. Šie pasākumi tika rīkoti kā vienas dienas seminārs un 3 tiešsaistes vebināri. Prezentētie mācību materiāli un cita ar projektu saistītā informācija ir publiski pieejama projekta oficiālās mājas lapas nacionālajā sadaļā.

Papildus tam ZREA organizē arī nacionāla līmeņa konferenci par Energoefektivitātes Līgumiem (EPC) 2016.gada 18.oktobrī Jelgavā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā. Reģistrēties konferencei var zvanot pa tālruni +371 29539397 vai rakstot uz e-pastu: zrea@zrea.lv.

 

EnPC-INTRANS projekta partneru konsorcijs rīko arī starptautiska līmeņa konferenci 2016.gada 15.novembrī Štutgartē, Vācijā. Šajā pasākumā tiks prezentēti dažādu Eiropas valstu EPC labās prakses piemēri semināru veidā, kā arī būs paneļdiskusija par turpmākiem soļiem EPC tirgus veicināšanā. Interesenti var reģistrēties dalībai konferencē, sekojot šai saitei: http://www.enpc-intrans.eu/language/lv/informacijajaunumi/nosleguma-konference-2/.

 

Visi materiāli ir publiski pieejami latviešu valodā projekta mājas lapā www.enpc-intrans.eu un var tikt izmantoti zināšanu papildināšanai par EPC.

 

EnPC-INTRANS projekts saņem līdzekļus no Eiropas Savienības Pētniecības un Inovāciju programmas Horizon 2020 - Granta Līgums Nr. 649639.

 

 

----------------------------- Informācija ------------------------------

 

Ko nozīmē Energoefektivitātes Līgumi (EPC)?

 

Energoefektivitātes Līgumi ir efektīvs instruments, lai veiktu remontdarbus publiskajās ēkās pat ar ierobežotiem pašvaldības līdzekļiem. Energoservisa kompānija (ESKO) finansē renovācijas pasākumus un garantē ilgtermiņa enerģijas ietaupījumus. Visas izmaksas tiek nosegtas no enerģijas ietaupījumiem noteiktā līguma termiņa periodā. Izmantojot EPC, pašvaldības savās publiskajās ēkās saņem efektīvas tehniskās ierīces, kā arī iegūst ESKO kompānijas regulāru profesionālo atbalstu. Visus finansiālos riskus uzņemas ESKO: investīciju risku, tehniskā aprīkojuma darbības risku, kā arī enerģijas ietaupījuma risku. Iepriekšējā pieredze rāda, ka enerģijas ietaupījuma mērķi bieži tiek sasniegti vai pat pārsniegti.

 

 

Attēlu galerija

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English