ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Aicinām rezervēt 2020. gada 12. novembri KeepWarm noslēguma virtuālajam pasākumam (zoom platformā)

27.10.2020

 

“Pilsētu Ilgtspējīgas siltumapgādes saglabāšana — iedvesmošana centralizētās siltumapgādes efektīvai atjaunošanai “Taisnīgas Pārejas” (Just Transition) vajadzībām”

Ceturtdien, 2020.gada 12. novembrī no plkst. 10:00 – 17:00 (9:00 – 16:00 CET) mēs sanāksim kopā iedvesmojošā virtuālā pasākumā, ievadot KeepWarm projektu noslēguma fāzē.

 

ES “Apvārsnis2020” programmas KeepWarm projekta tiešsaistes Iedvesmas Pasākuma (Inspire Event) mērķis ir izzināt centralizētās siltumapgādes (CSA) nozīmi politikas dokumentos, kā piemēram, stratēģijās dažādos pārvaldības līmeņos, jo īpaši attiecībā uz CSA atjaunošanu (t. i., CSA tīklu efektivitātes paaugstināšanu un/vai dekarbonizāciju, izmantojot ilgtspējīgākus enerģijas avotus).

 

Pasākumā piedalīsies augsta līmeņa runātāji, kas pārstāv dažādas gan vietēja, gan Eiropas līmeņa institūcijas, lai apspriestu CSA izšķirošo lomu Taisnīgas Pārejas (Just Transition), Zaļās Atveseļošanas (Green Recovery) un klimata/enerģētikas mērķu sasniegšanā.

 

Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt interaktīvu dialogu, kas palīdz palielināt īstenošanu, stratēģiski paātrinot politikas un finanšu shēmas, kas pietiekami atbalsta CSA atjaunošanu.

 

Apstiprināti runātāji no tādām institūcijām kā:

  • Eiropas Parlaments,
  • Eiropas Komisijas Enerģētikas Politikas, Enerģētikas Savienības un ārējās politikas Ģenerāldirektorāts (DG ENERGY),
  • Eiropas Komisijas Reģionālās un Pilsētpolitikas Ģenerāldirektorāts (DG REGIO),
  • Aalborg Universitāte (Dānija),
  • Eiropas Enerģētikas un Vides Aģentūru un Reģionu federācija (FEDARENE),
  • Starptautiskais Centralizētās enerģijas tīkls, kas veicina ilgtspējīgu siltumapgādi un aukstum apgādi Eiropā. (Euroheat & Power),
  • Pilsētu Mēru Pakts (Covenant of Mayors),
  • Eiropas Attīstības bankas Padome (Council of Europe Development Bank)
  • Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (European Bank for Reconstruction and Development)
  • Eiropas Bioenerģija – starptautiska bezpeļņas organizācija (Bioenergy Europe), u.c.

Pasākums notiks angļu valodā.

Pielikumā pasākuma Programma (angļu valodā).

 

Aicinām iepriekš reģistrēties uz pasākumu šeit.

 

Vairāk informācija atrodama KeepWarm mājas lapā.

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English