ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra ir uzsākusi ES finansētu projektu par centrālapkures sistēmu modernizēšanu

24.04.2018

 

Ar 2018.gada 1.aprīli ZREA ir uzsākusi dalību Eiropas Savienības "Apvārsnis2020" programmas finansētā projektā Nr. 784966  "KeepWarm - Centrālapkures sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā" ("Improving the performance of district heating systems in Eastern Europe"). Projekta mērķis ir paātrināt rentablas investīcijas centrālapkures sistēmu modernizācijā Centrāleiropā un Austrumeiropā.  KeepWarm projekts tiek uzsākts 7 valstīs - Austrijā, Horvātijā, Čehijā, Latvijā, Serbijā, Slovēnijā un Ukrainā. Šajā reģionā  centrālapkures sistēmas bieži viens joprojām ir neefektīvas un vairumā gadījumu daļa siltumapgādes uzņēmumu ir atkarīgi no fosilā kurināmā (naftas, gāzes vai oglēm).

Šīs iniciatīvas mērķis ir modernizēt centrālapkures sistēmas visā reģionā, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabojot sistēmu darbību un veicinot pāreju uz mazāk piesārņojošiem apkures resursiem, kā piemēram, atjaunojamiem enerģijas resursiem.

Vienpadsmit projekta partneri strādās, lai nodrošinātu, ka visā Eiropā tiks ieviestas labākās prakses attiecībā uz videi labvēlīgāku apkuri un dzesēšanu, atkārtojot KeepWarm pieeju citās valstīs un reģionos, pat, pēc projekta beigām 2020.gada septembrī.

Vairāk informācija (angļu val.): https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/213561_en.html

 

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības izpētes un inovāciju programmas Apvārsnis2020 saskaņā ar granta līgumu Nr. 784966

 

 

 

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English