ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Pirmās apmācības potenciālajiem Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Atbalstītājiem un Enerģētikas kopienu izveides Mentoriem noslēgušās

16.06.2021

 

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra kopš 2020.gada 1.septembra īsteno Horizon2020 programmas projektu “Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kopienu iniciatīvas” – PowerPoor (Granta līguma Nr. 890437). Projekta ieviešanas sākuma posmā ir izveidota PowerPoor mājas lapa, kurā atrodas dažādi noderīgi rīki, kurus izmantot tiešsaistē, lai paplašinātu zināšanas un izpratni par enerģētisko nabadzību un tās novēršanas, mazināšanas iespējām.

 

Projektā ir izstrādāta detalizēta apmācību programma, kuru apguvuši PowerPoor projekta partneri no 8 pilotvalstīm, t.sk., Latvijas, lai tālāk varētu organizēt plašas apmācības savās valstīs.

 

Apmācību mērķis ir izveidot brīvprātīgo konsultantu tīklu, kas, saskaņā ar PowerPoor enerģētiskās nabadzības mazināšanas programmu, varēs sniegt padomus par enerģijas patēriņa samazināšanu, enerģijas patēriņa ieradumu maiņu, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, enerģētikas kopienu izveidi - mājsaimniecībām, kas ir enerģētiski nabadzīgas un mājsaimniecībām, kurām ir risks kļūt enerģētiski nabadzīgām.

 

2021.gada 9. un 11.jūnijā, ZREA rīkoja pirmās apmācības Latvijā, kur tika uzaicināti pārstāvji no ZREA biedru pašvaldībām, kā arī citām Zemgales reģiona pašvaldībām – tie ir pašvaldību iestāžu un uzņēmumu speciālisti (no administrācijas, sociālo jautājumu struktūrvienībām, komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, utt.), NVO sektora pārstāvji, enerģētikas uzņēmumu pārstāvji, kā arī akadēmiskā sektora pārstāvji.

 

Ir izveidots Enerģētiskās nabadzības mazināšanas birojs – kas kalpo kā kontaktpunkts ikvienam – gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām un arī apmācītajiem konsultantiem. Šo funkciju pilda Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Arī ieinteresētās pašvaldības ar ZREA palīdzību var izveidot šādus kontaktpunktus savās iestādēs.

 

Šī gada rudenī ZREA rīkos nākamās apmācības jau plašākam interesentu lokam, vēlams pārstāvjiem no pašvaldību sektora, NVO sektora, enerģētikas nozares sektora, aicināti arī studenti, kam interesē kļūt par:

 

- Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Atbalstītājiem, kas pēc apmācībām būs spējīgi konsultēt mājsaimniecības par uzvedības maiņu enerģijas patēriņā, par mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu, un

 

- Enerģētikas kopienu izveides Mentoriem, kas pēc apmācībām varēs konsultēt gan enerģētiski nabadzīgās mājsaimniecības, gan tās mājsaimniecības, kam interesē apvienoties ar citām mājsaimniecībām, lai izveidotu Enerģētikas kopienu vai kooperatīvu kopīgas enerģijas ražošanai pašpatēriņam.

 

9.jūnija mācību programmas saturā tika iekļautas tēmas:

- par Enerģētiskās nabadzības jēdzienu, politiku, likumdošanu;

- par PowerPoor projektu, PowerPoor projekta izstrādātajiem IKT rīkiem, ko izmantot iedzīvotājiem un konsultantiem (PowerTarget, PowerAct, PowerFund);

- par Mājsaimniecību enerģijas patēriņu un enerģētikas terminoloģiju;

- par Ieteicamiem pasākumiem siltumenerģijas patēriņa samazināšanai;

- par Ieteicamiem pasākumiem elektroenerģijas patēriņa samazināšanai;

- par Enerģijas rēķinu saturu un pozīcijām.

 

9.jūnija vebināra prezentācijas ir pielikumā un ieraksts ir pieejams šeit:


11.jūnija mācību programmas saturā bija šādas tēmas:

- par Kolektīvām inovatīvām aktivitātēm un Enerģētikas iniciatīvām, par Kolektīvo finansējumu;

- par Energokopienu regulējumu Latvijas normatīvajos aktos un iespējamo atbalstu kopienām;

- par Energo kopienas piemēru no Latvijas (Co2mmunity projekts) no Mārupes novada pašvaldības;

- par Enerģētiskās nabadzības mazināšanas iekļaušanu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plānos (SECAP) un par Klimata un sociālo inovāciju instrumentiem enerģētiskās nabadzības mazināšanai pašvaldībās.

 

11.jūnija vebināra prezentācijas ir pielikumā un ieraksts pieejams šeit:

 

Aicinām sekot līdzi informācijai par turpmākajām PowerPoor projekta aktivitātēm gan mūsu mājas lapā, gan PowerPoor projekta mājas lapā, gan ZREA twitter kontā, gan ZREA Facebook kontā un ZREA YouTube kanālā.

 

Aicinām iepazīties ar jaunāko PowerPoor projekta ziņu lapu.

Dokumenti

Energetiska nabadziba_ZREA PowerPoor riki_9jun_ZREA PowerTarget_Act_9jun_ZREA Energijas paterins_termini_9jun_ZREA Siltumenergijas samazin_9jun_CMB Elektroenergijas samaz_9jun_Elektrum Elektribas rekins_9jun_Elektrum Rekinu analize_9jun_ZREA Dabasgazes celvedis_9jun_Elektrum Elektribas rekina celvedis_9jun_Elektrum Darbu saraksts_9jun_Elektrum Energetikas aktivitates_finanses_11jun_ZREA LV Energokopienas_likumdos_11jun_EkonomikasMinistrija LV energikopienu pilotproj_11jun_Marupe Energetiska nabadziba SECAP_11jun_ZREA
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English