ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas mobilitātes projekts "Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam Zemgalē"