ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

INTERREG BSR programmas projekts BREC - Pētniecības un apmācību sasaiste aprites (cirkulārajai) bioekonomikai (Bridging the gap between research and education for the circular bioeconomy)

18.12.2023

No 2022. g. oktobra līdz 2024. g. septembrim ZREA sadarbībā ar LBTU (iepriekš LLU) īsteno Eiropas Savienības INTERREG BSR programmas projektu BREC (Pētniecības un apmācību sasaiste aprites (cirkulārajai) bioekonomikai  (Bridging the gap between research and education for the circular bioeconomy).

Projekta partneri: Viken pašvaldība (Norvēģija), Vastra Gotaland regions (Zviedrija), Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA) (Latvija), Zviedrijas izpētes institūts (Svenska Institutet) (Zviedrija), Somijas dabas resursu institūts (Luonnonvarakeskus) (Somija), Rostokas universitāte (Vācija), Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (bijusī LLU) (Latvija)

Projekta mērķis ir kartēt pieejamos vietējos resursus, savienot ar biogāzes un enerģijas ražošanas iespējam un tehnoloģijām, un dažādu bio-atkritumu izmantošanu, piemēram, augšņu mēslošanai. Veicināt pāreju no lineārās ekonomikas uz aprites bioekonomiku. Stiprināt reģionālo organizāciju sasaisti ar pētniecības iestādēm un lauksaimniecības skolām.

Praksē plānots, ka projekta ietvaros tiešsaistes semināros konkrētu tehnoloģiju specialisti prezentē līdz 8 dažādām tehnoloģijām, kā no pieejamiem atkritumiem ražot biogāzi vai enerģiju (pārsvarā elektrību) vai mēslojumu augsnēm, skolotāji, lektori un citas iesaistītās puses nobalso, par kurām tehnoloģijām vēlētos padziļināti mācīties. Par šim tehnoloģijām projektā tiks sagatavots mācību materiāls, kuru pēc tam skolotāji un lektori var izmantot savā darbā. Apskatāmās tehnoloģijas:

1) kūtsmēslu atūdeņošana,

2)  ar lignocelulozi bagātu materiālu pirmapstrāde,

3) olbaltumvielu ekstrakcija,

4) fosfora ekstrakcija,

5) biogāzes ražošana,

6) mēslošanas līdzekļu bagātināšana ar slāpekli,

7) biomēslojuma uzlabošana

8) bio-ogles.

Veicot  pētījumu par biogāzes ražošanu u. c. atkritumu resursa pielietojumiem, projekts varētu palīdzēt samazināt vajadzību pēc dabasgāzes importa no ārvalstīm, kā arī pēc importēta augšņu mēslojuma. Aprites ekonomikas prakses var arī pozitīvi ietekmēt augsnes struktūru, palielinot tās oglekļa saturu, kam savukārt ir pozitīva ietekme uz izturību pret ekstremāliem laikapstākļiem.

Vadošie Viken (Norvēģija) un Västra Götaland (Zviedrija) reģioni ir izvirzījuši vērienīgus vides mērķus - kļūt par līderiem no fosilā kurināmā brīvu reģionu attīstībā, pamatojoties uz aprites ekonomikas principiem un videi draudzīgu resursu pārvaldību.

Izmantojot starpvalstu sadarbību un daloties pieredzē starp reģioniem, kuri ir specializējušies dažādās tehnoloģijās, projektā plānots:

1. Identificēt, novērtēt un izstrādāt pilot projektus jaunām un komerciāli pieejamām tehnoloģijām un praksēm, kas virza aprites bioekonomiku.

2. Izstrādāt mācību materiālu lauksaimniecības skolām, lai izplatītu zināšanas par videi draudzīgu praksi skolēniem un lauksaimniekiem.

3. Izveidot starptautisku sadarbības grupu, kas strādātu, lai sasniegtu attiecīgo auditoriju, piemēram, lauksaimniekus, lauksaimnieku asociācijas, konsultantus un politiķus ar informāciju par aprites ekonomikas lauksaimniecības praksēm.

 

Saite uz projekta mājaslapu: BREC - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

 

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English