ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija Lāčplēša ielā 19a, Jelgavā

28.01.2014

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu un ar ZREA konsultatīvo atbalstu namu apsaimniekotājs SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 2012.gadā realizēja daudzdzīvokļu ēkas Lāčplēša ielā 19a, Jelgavā, renovāciju. Projekta kopējais budžets132 945,53 LVL (kopējās izmaksas uz 1m2

66,25 LVL), t.sk., 44 673,63 LVL ERAF līdzfinansējums.

Ēkas platība: 2006.8 m2, dzīvokļu skaits: 30

Ēkas renovācijas procesā, ēkās tika veikti sekojoši darbi:

-       Pamatu siltināšana,

-       Fasādes siltināšana,

-       Pagraba griestu siltināšana,

-       Jumta siltināšana,

-       Logu un durvju nomaiņa,

-       Balkonu apdare,

-       Kāpņu telpu remonts,

-       Karstā ūdensvada remonts,

-       Apkures sistēmas modernizācija,

-       Ventilācijas sistēmas sakārtošana.

 Būvuzņēmējs: SIA "Flīzētājs"

 Ieguvumi:

 Enerģijas patēriņš apkurei gadā pirms renovācijas: 173,25 MWh un pēc renovācijas: 77,98 MWh.  Apkures un karstā ūdens vidējās izmaksas uz 1m2 pēc renovācijas: 0,49 LVL/m2 (2013.gada janvārī)

English