ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija Raiņa ielā 10, Jelgavā

28.01.2014

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu un ar ZREA konsultatīvo atbalstu namu apsaimniekotājs SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 2012.gadā realizēja daudzdzīvokļu ēkas Raiņa ielā 10, Jelgavā, renovāciju. Projekta kopējais budžets 139 004,06 LVL (kopējās izmaksas uz 1m2

60,92 LVL), t.sk., 52 428,8 LVL ERAF līdzfinansējums.

Ēkas platība: 2281,7 m2, dzīvokļu skaits: 44

Ēkas renovācijas procesā, ēkās tika veikti sekojoši darbi:

-       Ēkas ārējo sienu fasāžu siltināšana (fasādes un gala sienas),

-       Pagraba griestu siltināšana,

-       Pēdējā stāva pārseguma siltināšana nomainot veco izolāciju pret jauno un jumta seguma nomaiņa,

-       Logu nomaiņa dzīvokļos un durvju nomaiņa kāpņu telpās un kāpņu telpu remonts,

-       Siltumapgādes sistēmas cauruļvadu izolācija,

-       Apkures sistēmas modernizācija.

 Būvuzņēmējs: SIA "Bonum"

 Ieguvumi:

 Enerģijas patēriņš apkurei gadā pirms renovācijas: 266,70 MWh un pēc renovācijas: 125,85 MWh. Apkures un karstā ūdens vidējās izmaksas uz 1m2 pēc renovācijas: 0,72 LVL/m2

English