ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” renovācija Saules ielā 6, Ozolnieku novadā

15.04.2013

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētās programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” (KPFI) līdzfinansējumu un ar ZREA konsultatīvo atbalstu Ozolnieku novada pašvaldība 2010.gadā realizēja pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” Saules ielā 6, Brankās, Ozolnieku novadā, renovāciju. Projekta kopējais budžets 37 525,63 LVL, t.sk., pašvaldības ieguldījums 26 389,97 LVL (kopējās izmaksas uz 1m2 70,75 LVL). Ēkas kopējā platība 530,4m2.

Ēkas renovācijas procesā, ēkā tika veikts pilns renovācijas pasākumu komplekts.

 

Enerģijas ietaupījums 70,3 kWh/m2 gadā.

 

Pielikumā: pārskats par sasniegtajiem enerģētikas rādītājiem pēc renovācijas.

Dokumenti

Parskats
English