ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” renovācija Jaunatnes ielā 6, Ānē, Ozolnieku novadā

15.04.2013

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētās programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” (KPFI) līdzfinansējumu un ar ZREA konsultatīvo atbalstu Ozolnieku novada pašvaldība 2010.gadā realizēja pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” Jaunatnes ielā 4, Ānē, Ozolnieku novadā, renovāciju. Projekta kopējais budžets 72 312,48 LVL, t.sk., pašvaldības ieguldījums 19 524,37 LVL (kopējās izmaksas uz 1m2 50,08 LVL). Ēkas kopējā platība 1444 m2.

Ēkas renovācijas procesā, ēkā tika veikts pilns renovācijas pasākumu komplekts.

 

Enerģijas ietaupījums 65,4 kWh/m2 gadā.

 

Pielikumā: pārskats par sasniegtajiem enerģētikas rādītājiem pēc renovācijas.

Dokumenti

Parskats
English