ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Iepirkuma „Papildus būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kareivju iela 3 ,Bauskā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem”

22.05.2012

SIA „Bauskas namsaimnieks” ir izsludinājis iepirkumu Papildus būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kareivju iela 3 ,Bauskā iepirkuma identifikācijas Nr. BNSD 2012/02/ERAF.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 04.jūnija plkst. 14:00 SIA „Bauskas namsaimnieks”, Pasta ielā 17, Bauskā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Dokumenti

Nolikums Specifikacija
English