ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Iepirkums - Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumi

23.01.2018

Iepirkums
Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumi
(iepirkuma ID Nr. ZREA/2018/01)

Paziņojums ievietots: 23.01.2018.

Pasūtītājs:
Biedrība „Zemgales Reģionālā Enerģētikas Aģentūra” (turpmāk - ZREA)
Reģistrācijas Nr. 40008134754
Juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63080205, fakss: 63080206

Kontaktinformācija:
Sīkāku informāciju par iepirkumu var saņemt ZREA pie projektu vadītājas Signes Mārtiņkristas, P.Brieža ielā 26/7, Jelgavā, tālrunis: 63080205, mob.tālr.29539397, e-pasts: signe@zrea.lv

Iepirkuma priekšmets: komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojums ZREA vajadzībām laika periodā no 2018.gada 1.marta līdz 2021.gada 1.aprīlim, pakalpojums tiks finansēts no ZREA īstenoto un Eiropas Savienības (ES) Izpētes un inovāciju ietvara programmas „Horizon 2020” finansēto projektu Nr. 784966 “KeepWarm”, Nr. 784994 “PentaHelix”, un Nr. 723636 “Thermos” un citu projektu budžetiem , kā arī no ZREA budžeta.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 5.februāris, līdz plkst.15:00.

Nolikums pielikumā.

Iepirkums, tā pretendentu vērtēšana noslēdzās 26.02.2018, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pielikumā pieejams  iepirkuma komisijas sēžu protokolu izraksts.

ZREA 05.03.2018. noslēdza komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojum līgumu Nr. 03/144 ar iepirkuma ID Nr. ZREA/2018/01 uzvarētāju SIA "Averoja" (saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.panta 18.daļu publicējam noslēgto līgumu, kas pievienots pielikmā).

Dokumenti

Nolikums Jautajumi un atbildes Protokolu izraksts Noslēgtais līgums
English