ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

THERMOS programmatūras praktiskā demonstrācija 25.novembrī (0)

01.12.2020

"Jelgavas pilsētas dome", biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA) un SIA "Fortum Jelgava" sadarbībā ar SIA "Vides investīciju fonds" 2020. gada 25. novembrī organizēja Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" atbalstītā projekta: "Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma (THERMOS)"  - THERMOS modelēšanas programmatūras   praktisko demonstrēšanu - centralizētās siltumapgādes tīklu modelēšanai  (pirms tehniskā projekta izstrādes fāzē).

Pašvaldību, siltumapgādes uzņēmumu, enerģētikas aģentūru, augstskolu studentu un citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem,  bija iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā lietot THERMOS projektā izstrādāto atvērtā koda programmatūru centralizētās siltumapgādes sistēmas modelēšanai.

Viens no programmatūras lietotājiem SIA "Fortum Latvia" pārstāvis Valdis Rieksts - Riekstiņš sniedza praktisku apmācību kā lietot programmatūru.

Projekta mērķis

Projekta mērķis: izstrādāt vispārēju metodoloģiju, lai varētu sagatavot ar enerģijas avota vietu saistītas enerģijas patēriņa datu kopas  - siltumapgāde, dzesēšana, elektroenerģija.

Projekta apakš mērķis: sagatavot metodes, datus un rīkus, kas ļautu pašvaldībām un citiem interesentiem veikt efektīvāku un detalizētāku, gan finanšu, gan laika ziņā, siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā, kā arī veicināt zema oglekļa emisijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu Eiropā un jau esošo sistēmu ātrāku atjaunošanu un uzlabošanu.

Projekta galvenās aktivitātes

  • Izstrādāta metodoloģija enerģijas ražošanas plānošanai balstoties uz vietējo enerģijas patēriņu.
  • Modelēti Algoritmi, lai varētu veikt  karšu analīzi un atbildēt uz jautājumiem, kas rodas siltumenerģijas sistēmu plānošanā vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.
  • Sagatavota brīvi pieejama programmatūra, kopā ar algoritmiem, kas apver specifisku ieinteresēto pušu vajadzības no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tajā skaitā arī no pilot pašvaldībām.
  • Pilot pašvaldība - Jelgavas pilsētas dome sadarbībā ar biedrību "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" un SIA "Fortum Jelgava".

 

Attēlu galerija

Komentāri

Vārds
Komentārs

English