http://www.keepwarmeurope.eu/

ES Horizon 2020 programmas projekts KeepWarm – "Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā"